O NÁS

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE ÚČASŤ NA PODUJATIACH KNIŽNICE RUŽINOV


1) Vymedzenie pojmov
a) Organizátor - Knižnica Ružinov;
b) Návštevník - držiteľ pozvánky, hosť organizátora alebo organizovaná skupina;
c) Podujatie Knižnice Ružinov - podujatie organizované Knižnicou Ružinov alebo v priestoroch Knižnice Ružinov samostatne alebo v spolupráci s inými organizáciami;
d) Zodpovedná osoba – osoba poverená dohľadom nad ochranou osobných údajov spracovávaných v Knižnici Ružinov.


2) Podmienky pre účasť na podujatiach
a) podujatia sú určené pre individuálnych návštevníkov od 18 rokov alebo organizované skupiny od 3 do 18 rokov;
b) individuálni návštevníci sa musia preukázať pozvánkou od organizátora;
c) na podujatiach je zakázané požívanie alkoholických nápojov a konzumovanie jedál (okrem oficiálneho cateringu);
d) je zakázané vytváranie obrazových a zvukových záznamov (výnimku majú pozvané médiá)


3) Ochrana osobných údajov
a) účasťou na podujatí návštevník súhlasí s tým, že budú počas podujatia vyhotovené obrazové a video záznamy, ktoré Knižnica Ružinov môže využiť na propagačné a marketingové účely;
b) záznamy z podujatí sú archivované u vyhotoviteľa;
c) záznamy sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákona o ochrane osobných údajov;
d) v prípade otázok sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu Knižnice Ružinov
e) kontakt na zodpovednú osobu: tel.: 02/44 45 47 04


V Bratislave, dňa 1.1.2020                                                                        Mgr. Eva Pindjáková v. r.
                                                                                                                   riaditeľka Knižnice Ružinov

ONLINE KATALÓG KNÍH

SLEDUJTE NÁS

SPÝTAJTE SA KNIŽNICE

Zavolajte nám
+421 911 011 986

Napíšte nám
kniznica@kniznica-ruzinov.sk

ANKETA

Využili ste možnosť e-kníh?

Áno 74 %
Ja nie, ale viem o niekom 16 %
Napíšte nám

* Povinné položky