SLUŽBY

Knižnica Ružinov pre Vás poskytuje nasledovné služby :

  • absenčné a prezenčné výpožičky kníh a periodík pre dospelých, ale i deti a mládež
  • ústne konzultačné a bibliografické služby
  • reprografické služby
  • internet pre verejnosť
  • príležitostný predaj vyradených kníh a periodík
  • predaj publikácií vydaných Knižnicou Ružinov
  • medziknižničnú výpožičnú službu

Ďalšie informácie môžete nájsť v nasledovných menu :

Napíšte nám

Povinné položky

„Som za vypožičiavanie kníh. Keď človek knihu vlastní, povie si: Prečítaš si to inokedy.“
Theodor Gottlieb von Hippe