Týždeň dobrých skutkov

Týždeň dobrých skutkov 

Dobré skutky sa dejú denne, ale zvyčajne sa im nedostáva väčšej pozornosti, preto kampaň, ktorú zastrešuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum má za cieľ nielen propagovať „Týždeň dobrovoľníctva“, ale aj  motivovať a spájať organizácie a dobrovoľníkov k verejne prospešným cieľom. V tomto roku sa „Týždeň dobrovoľníctva“ uskutočnil v dňoch 16. – 22. septembra 2019 a zapojilo sa 6 846 ľudí, ktorí odpracovali 14 513 dobrovoľníckych hodín. Dobrovoľnícky program pripravilo pre širokú verejnosť viac ako 400 organizácií, a v tomto roku sa po prvý raz ako prijímateľ dobrovoľníckej pomoci zapojila aj Knižnica Ružinov „Dňami dobrovoľníctva v Knižnici Ružinov“. V knižnici sme venovali dobrovoľníctvu dva dni 17. a 18. september 2019, prvý deň sme s dobrovoľníkmi revitalizovali exteriér pobočky SIC Zimná 1 a druhý deň patril tvorivej aktivite – výrobe vianočných pozdravov v ÚK Miletičova 47 pod vedením lektorky Mgr. Martinky Filovej, ktorá aj dokumentovala priebeh oboch dní. 
Knižnica Ružinov aj touto cestou chce vyjadriť vrelé poďakovanie vedeniu a pedagógom partnerskej školy SOŠ Ivanská cesta, hlavne pánovi profesorovi Mgr. Csókovi, za ústretovosť a spoluprácu, ale aj aktívny prístup študentov počas „Dní dobrovoľníctva v KR“. Pod vedením koordinátorky dobrovoľníckej činnosti Mgr. Gomolčákovej študenti vytvorili estetický priestor v okolí pobočky SIC Zimná 1 a patrí im veľké uznanie za usilovnosť a disciplinovanosť. Dobrovoľnícku činnosť študentov zdokumentovala aj Televízia Ružinov, čím študenti nepochybne prispeli k šíreniu dobrého mena svojej školy a zároveň ukázali, že mladým na prostredí záleží. Samozrejme poďakovanie patrí aj študentkám, ktoré sa ďalší deň zúčastnili tvorivej aktivity – originálnej výrobe vianočných pozdravov, ale aj celému realizačnému tímu pracovníčok KR, ktoré prispeli k úspešnosti akcie. Dielo sa podarilo.

ĎAKUJEME našim študentom dobrovoľníkom a veríme, že sa v Knižnici Ružinov cítili dobre.
Úprava exteriéru – Veronika Basivivá, Petra Briššová, Jaroslav Hano, PeterHorňák, Matúš Lukačka.
Výroba pohľadníc – Katarína Komáromyová, Michaela Porubänová, Simona Rybárová, Sandra Vachálková.

Letný video seriál
files/gallery/1537/1537-thumb-s.jpg

1. diel - Jana Klenovičová

Čo je Letný videoseriál? A prečo vznikol? Pozrite si úvodné video!


Viac
Facebook
YouTube
Info e-mailom

Ak si želáte dostávať najnovšie informácie, zadajte Váš e-mail.