Súčasnosť

Podľa stavu k 31. 12. 2018 mala Knižnica Ružinov 23 pracovníkov, jednu ústrednú knižnicu, štyri pobočky, 166 938 knižničných jednotiek a 3 803 čitateľov. 

 

V roku 2000 vznikla na pôde Knižnice Ružinov Koncepcia ružinovského informačného strediska v Prievoze (RIS), ktorá predstavuje ojedinelý a výnimočný kultúrny projekt nielen v rámci Ružinova, ale aj celej Bratislavy. Ide o vytvorenie moderného knižnično-informačného pracoviska, v ktorom bude klasickú knižnicu dopĺňať moderná počítačová a audiovizuálna technika s internetom. Vzhľadom na náročnosť celého projektu - jeho realizácia je rozdelená na etapy a bol zaradený aj do Rozvojového programu mestskej časti Bratislava – Ružinov.

 

V roku 2005 sa zrodila myšlienka vytvoriť z pobočky na Zimnej ulici SIC - Seniorské informačné centrum. Tento projekt sa stal skutočnosťou 29. novembra 2006, kedy bolo Seniorské informačné centrum (SIC) slávnostne otvorené. Ide o moderné pracovisko, ktoré v rámci svojich možností poskytuje komplexné kultúrne a sociálne služby starším občanom Ružinova. 
 
Okrem klasických knižnično-informačných služieb je naša knižnica známa prípravou a realizáciou podujatí pre deti, mládež a dospelých a to na základe vlastných, pôvodných scenárov. Aj za hranicami Ružinova sú známe krsty a prezentácie nových kníh, besedy a stretnutia so spisovateľmi, súťaže (O kráľa detských čitateľov, Najlepšia stará mama Ružinova), ďalej Hovory D - stretnutia mládeže Ružinova so zaujímavými osobnosťami na zaujímavé témy, každoročné knižničné happeningy, na ktorých sa udeľuje cena Rytier dobrej knihy, počítačové kurzy pre seniorov a ďalšie. V roku 2004 sme prvýkrát pripravili podujatie s názvom Noc v knižnici a v tejto tradícii pokračujeme naďalej. 

V rámci našej edičnej činnosti vydávame a tlačíme množstvo materiálov. Z našej dielne okrem iných vychádza aj Občasník knihovníkov Bratislavského kraja (2x ročne), vydali sme tiež rôzne bibliografie, medzi ktorými sú i bibliografie novinových a časopiseckých článkov o kultúrnom dianí v Ružinove za roky 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1998, 1999, 2000, 2001 - 2005 a tiež ďalšie publikácie. Známa je aj naša edícia "Všeličo", v rámci ktorej sme už vydali 28 titulov..

V súlade s najnovšími informačnými trendami a technológiami a v závislosti od finančných prostriedkov a možností a personálnych kapacít postupne prebieha elektronizácia celej knižnice.
Letný video seriál
files/gallery/1537/1537-thumb-s.jpg

1. diel - Jana Klenovičová

Čo je Letný videoseriál? A prečo vznikol? Pozrite si úvodné video!


Viac
Pozývame vás
Facebook
YouTube
Info e-mailom

Ak si želáte dostávať najnovšie informácie, zadajte Váš e-mail.