Public relations

Tu si môžete pozrieť naše public relations, tak ako sa prejavujú v podobe plagátov, pozvánok, oznamov a iných propagačných a informačných materiálov. Drvivá väčšina z nich je z našej vlastnej produkcie. A to tak po stránke grafickej ako i polygrafickej ...

Facebook
YouTube
Info e-mailom

Ak si želáte dostávať najnovšie informácie, zadajte Váš e-mail.