Počítače a telefóny, čo všetko nám priniesli

Počítače a telefóny, čo všetko nám priniesli a Biologické rytmy človeka

Knižnica Ružinov – pobočka Na Trnávke v „Marci - mesiaci knihy“, usporiadala množstvo zaujímavých podujatí a 15. marec 2019 patril prednáškam odborných kapacít, ktoré boli organizované pre študentov stredných škôl. Žijeme vo veku informačnej spoločnosti a súčasná doba prináša so sebou explóziu informácií, ku ktorým sa potrebujeme dostať jednoducho a rýchlo. Nielen knižnice zaznamenávajú technologický progres, ale IKT prenikli do všetkých oblastí života spoločnosti. Mladá generácia sa s informačnými technológiami oboznamuje už od útleho veku, stala sa súčasťou ich života, ale častokrát si neuvedomuje dopady na fyzickú a psychickú stránku ľudského organizmu, ktorý je nastavený na vnímanie okolitého sveta receptormi a receptory na spracovanie elektromagnetických vĺn ľudský organizmus nemá.   

Hlavnou témou prednášok „Počítače a telefóny, čo všetko nám priniesli“  a „Biologické rytmy človeka“,  boli dopady nadmerného využívania moderných informačných a komunikačných prostriedkov. Prednášateľky, RNDr. Katarína Stebelová, PhD. a docentka Mgr. Iveta Herichová, PhD. z Prírodovedeckej fakulty UK, sa v prezentáciách zamerali na elimináciu negatívnych dopadov IKT, závislosti, poruchy spánku a uviedli poslucháčom – študentom SOS Ivánska cesta, aj konkrétne príklady. 

Prednášky si so záujmom vypočuli, nielen študenti zo SOŠ Ivánska cesta, ale aj ich sprevádzajúci profesori, organizátorka podujatia pani knihovníčka Betka Polovková a aj jej kolegyne a vedúca ÚKIS Mgr. Eva Gomolčáková. Negatívne dopady IKT sa dotýkajú všetkých používateľov a dobrou správou je, že téma zarezonuje aj v širšej komunite lokality Ružinov, ktorej  záznamy z podujatia poskytne regionálna Televízia Ružinov, za čo Knižnica Ružinov srdečne ďakuje partnerom z TVR.  

-eg-

-ah-

Letný video seriál
files/gallery/1537/1537-thumb-s.jpg

1. diel - Jana Klenovičová

Čo je Letný videoseriál? A prečo vznikol? Pozrite si úvodné video!


Viac
Pozývame vás
Facebook
YouTube
Info e-mailom

Ak si želáte dostávať najnovšie informácie, zadajte Váš e-mail.