Napísali o nás

V tejto rubrike sa nachádzajú ohlasy na Knižnicu Ružinov,

ktoré boli uverejnené v periodickej a inej tlači.  

2018

V roku 2018 sa Knižnica Ružinov zjavila na stránkach Ružinovského echa (1, 2, 3), Dotykov (4, 5), Bulletinu Slovenskej asociácie knižníc (6, 7, 8) a v antológii poézie (9):

1
Predstavenie
Predstavenie knihy mladého autora Pavla Chodúra. – Fotogr. 1. In: Ružinovské echo. - Roč. 27, č. 3 (2018), s. 11. – Informácia o podujatí, v rámci ktorého bola uvedená do života kniha Zomiera mladý ten, koho Bohovia milujú. – Informáciu i podujatie pripravil Tím Knižnice Ružinov    
 
2
Pátranie
Pátranie po stratených knihách začína. In: Ružinovské echo. - Roč. 27, č. 3 (2018), s. 11. – Oznam a informácia o aktivite, ktorou sa Knižnica Ružinov zapája do Týždňa slovenských knižníc v rámci Mesiaca knihy. – Oznam i informáciu o aktivite pripravil Tím Knižnice Ružinov 
 
3
Kostková, Katarína
Poznáme, kde bývame? – Fotogr. 1. In: Ružinovské echo. - Roč. 27, č. 4 (2018), s. 15. – Informácia o podujatí, v rámci ktorého sa Ružinovčania majú možnosť bližšie oboznámiť s názvami ulíc v jednotlivých častiach Ružinova. – Projekt vo forme cyklu vedomostných súťaží pripravili Knižnica Ružinov a Televízia Ružinov    
 
4
Koláriková, Katka
Edícia „Všeličo“ ružinovskej knižnice. In: Dotyky. Časopis pre mladú literatúru a umenie. - Roč. 30, č. 1 (2018), s. 28 - 29. – Na margo rozhovoru s výkonným redaktorom edície Petrom Kuzmom. – Tiež informácia o podujatí Knižnice Ružinov, v rámci ktorého bola predstavená zatiaľ posledná kniha tejto edície od začínajúceho autora Pavla Chodúra s názvom Zomiera mladý ten, koho Bohovia milujú. – Úryvok z knihy    
 
5
Koláriková, Katka
Rozhovor s Pavlom Chodúrom. – Fotogr. 2. In: Dotyky. Časopis pre mladú literatúru a umenie. - Roč. 30, č. 1 (2018), s. 30 - 33. – Aj o Knižnici Ružinov    
 
6
Čelková, Ľudmila
Bez podpory to nejde. – Fotogr. 1. In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. - Roč. 26, č. 2 (2018), s. 21 - 22. – O činnosti a aktivitách Knižnice Ružinov z pohľadu verejnosti. – Názor dlhoročnej a pravidelnej účastníčky knižničných podujatí
 
7
Tóthová, Daniela
Stratené knihy sa našli. – Fotogr. 6. In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. - Roč. 26, č. 2 (2018), s. 8 - 14. – O novom projekte verejných knižníc v Bratislavskom kraji, do ktorého sa zapojila aj Knižnica Ružinov. – Autorkou grafického návrhu plagátov a nálepiek projektu Stratené knihy bola Adriana Adamovská z Knižnice Ružinov
 
8
Čelková, Ľudmila
Mojím svetom je kniha. In: Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. - Roč. 26, č. 3 (2018), s. 20 - 23. – Rozhovor s Máriou Bratovou, redaktorkou a prekladateľkou. – Aj o Knižnici Ružinov, ktorá udelila prekladateľke ocenenie Rytier dobrej knihy
 
9
Básnici
Básnici 2018: Antológia poézie členov, prispievateľov a priaznivcov Spolku slovenských spisovateľov / [zostavili Miroslav Bielik a Katarína Koláriková].  – 1. vyd. – Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2018. – 246 s.; 29 cm. – Na str. 72 je báseň Zorice Horákovej a na str. 222 informácia o Knižnici Ružinov v kontexte 4. básnickej zbierky Srna v ringu, ktorú knižnica vydala

 

 

Prehľad  o tom, čo všetko sa o Knižnici Ružinov napísalo od roku 1972 až po súčasnosť nájdete v Bibliografii publikačnej činnosti o Knižnici Ružinov za roky 1972 - 2019 (pdf).
 
Letný video seriál
files/gallery/1537/1537-thumb-s.jpg

1. diel - Jana Klenovičová

Čo je Letný videoseriál? A prečo vznikol? Pozrite si úvodné video!


Viac
Pozývame vás
Facebook
YouTube
Info e-mailom

Ak si želáte dostávať najnovšie informácie, zadajte Váš e-mail.