MAREC - mesiac knihy 2019

MAREC MESIAC KNIHY

„Marec - mesiac knihy“ je pre knižnice sviatkom a Knižnica Ružinov už tradične sviatok knihy oslavuje prácou a zvýšenou aktivitou knižničných pracovníkov. Knižnica Ružinov počas mesiaca marca pripravila pre verejnosť takmer 50 podujatí, ktoré zahŕňajú celoknižničné podujatia určené širšej verejnosti, ale aj podujatia pobočiek Knižnice Ružinov, ktoré sú prevažne organizované pre adresných návštevníkov knižnice – žiakov MŠ, ZŠ a SOŠ z lokality Ružinov.  Podujatia, ktoré Knižnica Ružinov pripravila pre svojich návštevníkov, majú  rôzne formy a obsahové zamerania – besedy so spisovateľmi, exkurzie zamerané na propagáciu služieb knižnice a čitateľskú a informačnú gramotnosť, odborné prednášky, workshop, súťaže,  čitateľské aktivity, ocenenie spolupracujúcich učiteľov a pod.

Marec je v knižnici plný zážitkov

Začiatkom marca od 4.- 8. marca 2019 sa uskutoční už 20. ročník „Týždňa slovenských knižníc“, počas ktorého Knižnica Ružinov opätovne vyhlasuje generálnu amnestiu na pokuty z omeškania a  umožňuje detským a dospelým čitateľom bez zaplatenia poplatku obnoviť si na ďalší rok členstvo v knižnici.

Počas „Týždňa ...“ KR realizuje projekt „Stratené knihy“, ktorého cieľom je motivovať verejnosť k čítaniu, ale aj zvyšovať návštevnosť knižnice. Nálezcov kníh, ktorí sa do projektu zapoja, čakajú na pobočkách drobné darčekové predmety a v prípade záujmu aj poskytnutie celoročného členstva v knižnici bez zaplatenia  členského príspevku.

Knižnica Ružinov pripravila aj ďalšie atraktívne podujatia -  autorské čítanie spisovateľky Kristíny Baluchovej, ktoré sa uskutoční dňa 21. marca 2019 v DKK Cultus „Kapitán Padák na aeroaute“ spojené s besedou pre žiakov ZŠ  a 29. marca 2019 – už XVI.  ročník – „Noci v knižnici“, ktorý sa v tomto roku pripravuje pod mottom „Len pre odvážnych“ a podujatie je koncipované na aktivizáciu detí hrou a logickým uvažovaním, ktoré na základe indícií budú hľadať stratenú čarodejnícku paličku.

KR nezabúda ani na vzdelávanie, pobočka KR Na úvrati 52 pripravila prednášku profesoriek doc. Ivety Herichovej a doktorky prírodných vied Kataríny Stebelovej z Prírodovedeckej fakulty  UK pre študentov SOŠ Ivánska cesta – „Počítače a mobilné telefóny, čo všetko nám priniesli“.

KR vo svojej činnosti nezabúda ani na seniorov v Ružinove, ktorí sa môžu zapojiť do aktivít – „Stratené knihy“, workshopu „Šitie vrecúšok z textilu“ a dňa 20. marca 2019 je špeciálne pre nich pripravené podujatie – „Tréning pamäte – Aktívne starnutie“ - precvičovanie techník na zlepšenie kognitívnych a motorických zručností, ktoré sa uskutoční 8. marca 2019 o 9.00 hod. Obe podujatia organizuje KR - ÚK Miletičova 47, kde sa tiež 14. marca o 17.00 hod. uskutoční ďalšie podujatie pre verejnosť „Čítačky“ -čítanie rozprávok a beletrie spojené s tvorivými aktivitami. Pobočka KR – Na úvrati 52 pravidelne organizuje triedne kolá recitačnej súťaže „Hviezdoslavov Kubín“, ale sústavnú pozornosť pracovníčky venujú aj výchove ku čitateľskej gramotnosti a čítaniu s porozumením, jednou z takýchto motivačných foriem je aj podujatie „Hádanky“.  Pracovne oslavujeme aj na pobočke KR Bachova 7, ktorá  pripravila viacero zaujímavých aktivít pre žiakov ŽŠ – besedu „Slovenský rozprávkár – Pavol Dobšinský“   a  pre žiačikov MŠ čítanie rozprávok  „Z rozprávky do rozprávky“ a pre mladších žiakov prednášku z informačnej výchovy – „Online katalóg“ – s praktickými ukážkami.  Nemenej živo bude aj na pobočke KR – SIC Zimná 1, kde sa okrem pravidelných stredajších stretnutí mamičiek s batoľatami „Klub anglických riekaniek“ budú organizovať exkurzie, besedy a čítanie rozprávok  pre žiakov okolitých škôl.

-ah-

Letný video seriál
files/gallery/1537/1537-thumb-s.jpg

1. diel - Jana Klenovičová

Čo je Letný videoseriál? A prečo vznikol? Pozrite si úvodné video!


Viac
Pozývame vás
Facebook
YouTube
Info e-mailom

Ak si želáte dostávať najnovšie informácie, zadajte Váš e-mail.