Literárna súťaž a beseda s cestovateľom Petrom Gregorom na Trnávke

„Knižnica pre vzdelanie i potešenie“ - súťaž v prezentácii prečítaných literárnych diel

„IRAK – V srdci kolísky civilizácie“  - prednáška s besedou cestovateľa Petra Gregora

Dobrá a zaujímavá kniha sprevádza človeka od detstva až po starobu. Je zdrojom informácií, zábavy a poznania, rozvíja city, fantáziu. Čítanie zlepšuje pozornosť, slovnú zásobu. Kniha prispieva k šíreniu úcty k ľuďom. 

SOŠ Ivanská cesta 21 Bratislava v spolupráci s Knižnicou Ružinov, pobočka Na úvrati 52, zorganizovali dňa 23. novembra 2017 v  knižnici na Trnávke súťaž „Knižnica pre vzdelanie i potešenie“. Tohto roku sa uskutočnil už  7. ročník  súťaže a hlavným cieľom aktivity je vzbudiť záujem stredoškolskej mládeže o čítanie, čo je v tejto dobe vysoko aktuálne, pretože mládež v v modernom  svete rôznych technológií zabúda na krásu a užitočnosť čítania. Súťaže sa zúčastnili trojčlenné skupiny žiakov zo SOŠ Ivanská cesta 21 Bratislava, konkrétne z tried 1.MPT, 2.MPT, 3.MPŠ, 4. MPŠ  a 1.SPR. Každá súťažiaca skupina zaujímavou prezentáciou v krátkosti priblížila literárne dielo a autora, prečítala krátke úryvky z knihy, ostatným súťažiacim skupinám kládli otázky z prezentácie a úryvkov.  

Porota v zložení Mgr. Csóka a Mgr. Regrútová mala ťažkú úlohu určiť najlepších. Hodnotila prezentáciu, prednes a zaujímavosť úryvku, správnosť odpovedí. Všetky skupiny podali fantastické výkony, ale zvíťaziť mohla len jedna. A tou sa stala skupina z 2.MPT. Na druhom mieste skončila 4.MPŠ a na treťom 3.MPŠ. Víťazi odchádzali s hodnotnými knižnými poukážkami  a všetky skupiny so zaujímavými knihami, ktorými stredoškolákov obdarovali pracovníčky knižnice Betka Polovková a Evka Kunzová.  Odchádzali sme s vedomím, že dobrá kniha nám urobila deň šťastnejším a krajším.

Za literárnou súťažou nasledovala prednáška s besedou  „IRAK – V srdci kolísky civilizácie“, ktorú si malo možnosť vypočuť 35 študentov SOŠ Ivánska cesta 21.  Milovník netradičných dobrodružstiev a cestovateľ Peter Gregor sa vydal po stopách najstaršej civilizácie na svete do Mezopotámie – dnešného Iraku, ktorý je perlou histórie a má pamiatky slávnejšie ako Egypt.

 

 

Zo svojich potuliek nám priniesol mnohé fotografie a videá, kde nám ukázal, že aj napriek nestabilnej bezpečnostnej situácii je možné krajinu navštíviť, ale je potrebné dodržiavať bezpečnostné pravidlá. Netradičná a atraktívna prednáška zaujala študentov SOŠ Ivanská cesta natoľko, že zástupcovia školy požiadali o zopakovanie tohto zaujímavého podujatia aj pre ostatné triedy SOŠ.

 

(-bp-, -ek-)

Letný video seriál
files/gallery/1573/1573-thumb-s.jpg

14. diel - Posledný diel

A to už je koniec nášho Letného video seriálu "Prezraď mi, čo čítaš"...


Viac
Pozývame vás
Facebook
YouTube
Info e-mailom

Ak si želáte dostávať najnovšie informácie, zadajte Váš e-mail.