Knižnica a Seniorské informačné centrum - Zimná 1

tel.: 02/43 42 11 21
mail: kr-zimna@kniznica-ruzinov.sk

základné služby

 • absenčné a prezenčné výpožičky krásnej a odbornej literatúry, novín a časopisov pre seniorov a dospelých,
 • ústne faktografické a bibliografické informácie,
 • on-line katalóg.

špeciálne služby

 • kopírovacie služby (len z dokumentov knižnice),
 • príležitostný predaj starších časopisov,
 • príležitostný predaj publikácií z vlastnej edičnej činnosti,
 • voľné aktivity seniorov v rámci Klubu dôchodcov,
 • internet, 
 • organizovanie podujatí kultúrneho, sociálno-zdravotného a zábavno-relaxačného charakteru rôznych foriem pre seniorov. 
   

VÝPOŽIČNÝ ČAS 

pondelok   9.00 - 11.00 a 12.00 - 18.00 hod.

utorok  10.00 - 16.00 hod.

streda 12.00 - 18.00 hod.

štvrtok   9.00 - 11.00 a 12.00 - 18.00 hod.

piatok  12.00 - 16.00 hod.

 

Tu nájdete podujatia a spoločenské aktivity ...

Čítať viac
Facebook
YouTube
Info e-mailom

Ak si želáte dostávať najnovšie informácie, zadajte Váš e-mail.