Denník jedného dňa

Pod týmto názvom sa 11. júna 2014 v Dome kultúry Ružinov o štvrtej hodine popoludní uskutočnila prezentácia rovnomennej knihy Doc. Ing. arch. Juraja Havaja, CSc.

Účasť na podujatí, ktoré uviedla riaditeľka Knižnice Ružinov PhDr. Rina Horáková a potom ho moderoval Ing. Jozef Tkáčik - spevák ľudových piesní a zakladateľ mužského speváckeho združenia "Rodokmeň", bola vysoká a to aj napriek tropickému teplu, ktoré nebolo voči prítomným účastníkom - vo veľkej miere skôr narodeným - príliš ideálne.
 
Okrem predstavenia hlavného protagonistu a jeho tvorby sme si vypočuli aj úryvok z knihy, ktorý prečítal Jozef Šimonovič, herec a recitátor a samozrejme, niekoľko piesní zaznelo v podaní spevokolu "Rodokmeň", ktorý názorne predviedol ako sa má spievať, pričom ich vystúpenie bolo vyváženou kombináciou technickej istoty, spoločenskej erudície a nenútenej noblesy.
 
Na záver knihu "uviedli do života" spolu s autorom a moderátorom aj Michal Chuda, básnik, redaktor a prekladateľ a Pavol Fükö, režisér, hudobník a prozaik.
 
Podujatie svojou prítomnosťou poctili mnohé známe osobnosti. Za všetkých spomeňme aspoň niektorých. Boli to: Dr. h. c. Anton Srholec - rímskokatolícky kňaz a salezián, spisovateľ a charitatívny pracovník, prof. Svetozár Haruštiak - hrudný chirurg, prof. Ladislav Holásek - dirigent, klavirista a zbormajster, Ing. Marián Tkáč, PhD. - predseda Matice slovenskej, PhDr. Ľubor Hallon, CSc. - sociológ kultúry, pedagóg, publicista,  redaktor a výskumný pracovník a Pavol Stano - redaktor a vydavateľ.
 
Uznanie a chvála patrí všetkým, ktorí v tento deň statočne a zanietene - nedbajúc na sparné popoludnie - pomáhali obracať stránky nezvyčajného denníka písaného životom, pre život a v mene života.
Facebook
YouTube
Info e-mailom

Ak si želáte dostávať najnovšie informácie, zadajte Váš e-mail.