Beseda s Jánom Uličianskym

Beseda so spisovateľom, dramaturgom, scenáristom

Jánom Uličianskym

 

Knižnica Ružinov – pobočka Na úvrati 52, má so základnými a strednými školami vo svojej lokalite mimoriadne dobrú spoluprácu, a aj preto sa podarilo v spolupráci so ZŠ Vrútocká 58 a knižnicou na Trnávke zorganizovať dňa 13. marca 2018 besedu s významným slovenským autorom literatúry pre deti a mládež Jánom Uličianskym. Besedu otvorila pani knihovníčka Betka Polovková, privítala významného hosťa – pána spisovateľa Uličianskeho,  panie učiteľky a vedúcu ÚKIS Mgr. Evu Gomolčákovú. Panie triedne učiteľky Mgr. Iveta VigľašováMgr. Alena Boledovičová na besedu priviedli svojich žiačikov z III. B a IV. B, ktorí zasypali pána spisovateľa zvedavými otázkami.

Pán Uličiansky v úvode porozprával o svojich tvorivých začiatkoch a deti sa dozvedeli, že vstúpil do literatúry pre deti ako autor divadelných a rozhlasových hier. Po prvýkrát sa knižne predstavil v roku 1981 knižkou autorských rozprávok Adelka Zvončeková a svojím debutom podstatným spôsobom ovplyvnil vývoj modernej autorskej rozprávky v slovenskej literatúre pre deti a mládež. Prezentoval sa ako znalec umeleckého jazyka, ktorý majstrovsky synchronizuje so zákonitosťami detskej logiky. Spisovateľ hľadá nové súvislosti vo vzťahovej rovine dospelých a detí a túto vzťahovú rovinu premieta aj do invenčného spájania slov s podobným slovotvorným významom alebo fonetickým príbuzenstvom. Vytvára tak nekonvenčné spojenia, ktoré prinášajú nové estetické kvality a nápadité humorné kontexty. Vo svojej tvorbe pre deti mladšieho školského veku cizeluje problémy ich vnútorného duševného prežívania, dodáva mu status vážnosti. Úsmevným a pritom nesmierne vľúdnym a umelecky kultivovaným spôsobom im poskytuje alternatívu porozumenia.

V tomto duchu sa niesla celá beseda a deti citlivo vnímali, že pán spisovateľ im rozumenie a hľadá inšpiráciu do ďalšej tvorby práve v ich detskom svete, na ktorý sa stále dokáže pozerať ich očami. V závere besedy prebehla autogramiáda a žiačikovia si odnášali krásne knižočky s vlastnoručným autorským podpisom.

-bp-, -ek-

Letný video seriál
files/gallery/1573/1573-thumb-s.jpg

14. diel - Posledný diel

A to už je koniec nášho Letného video seriálu "Prezraď mi, čo čítaš"...


Viac
Pozývame vás
Facebook
YouTube
Info e-mailom

Ak si želáte dostávať najnovšie informácie, zadajte Váš e-mail.