• Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s chorými.
  • Ak ste chorý s miernymi príznakmi, zostaňte doma. Ak sa príznaky zhoršia, zavolajte lekára alebo kontaktujte Úrad verejného zdravotníctva SR (uvzsr.sk).
  • Zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou, ktorú potom vyhodíte do koša, prípadne kašlite do lakťového ohybu (nie do dlane).
  • Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky. Dodržiavajte vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a osobou, ktorá kašle alebo kýcha.
  • Nepodávajte si s druhými ruky.
  • Vyhýbajte sa dotykom očí, nosa a úst.
  • Plochy, ktorých sa často dotýkate (kľučky, mobily, stôl a iné), pravidelne čistite čistiacimi prostriedkami.
  • Necestujte do postihnutých oblastí a nevyhľadávajte miesta s vysokou hustotou ľudí, ak to nie je nutné.