PODUJATIA

  • Zdenka Nererová Vaňová

za estetické a etické vzdelávanie detí v oblasti tanca a spevu, uchovávanie folklórnych tradícií a ich javiskovú prezentáciu doma i v zahraničí

  • Zuzana Pallaghyová

za pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu pretavený do výtvarného stvárnenia enviromentálnych knižiek pre deti

  • Milan Stano

za bohatú výtvarnú a grafickú tvorbu, originálny kreslený humor a záslužnú a inšpiratívnu cestovateľskú a vydavateľskú činnosť

  • František Ľuboš Šatan

za oživenie ochotníckeho divadelníctva v Ružinove, založenie Alžbetínskeho naivného divadla a spríjemňovanie života seniorom

  • Peter Gregor

za sprostredkovanie netradičných cestovateľských zážitkov prostredníctvom prednášok, publikácií, hudby a poetického slova

  • Knižnica Ružinov v čase a priestore

za neúnavný entuziazmus, pracovné nasadenie, láskavý, dobrotivý a nezištný  prístup voči všetkému a všetkým, ktorí v rokoch minulých dychtili po kultúrno-spoločenskom, duchovnom a umeleckom uspokojení svojich potrieb a prispeli tak k formovaniu širokého spektra významného fenoménu akým je kultúra v Ružinove. Rukolapným a presvedčivým dôkazom toho je publikácia s vyššie uvedeným názvom, ktorá by nikdy neuzrela svetlo sveta– nebyť  obetavosti a húževnatosti všetkých zúčastnených...

ONLINE KATALÓG KNÍH

SLEDUJTE NÁS

SPÝTAJTE SA KNIŽNICE

Zavolajte nám
+421 2 44 456 036

Napíšte nám
kniznica@kniznica-ruzinov.sk

ANKETA

Využili ste možnosť e-kníh?

Áno 67 %
Ja nie, ale viem o niekom 16 %
Napíšte nám

* Povinné položky