Upozornenie pre účastníkov našich podujatí

Všeobecné podmienky pre účasť na podujatiach Knižnice Ružinov