Týždeň slovenských knižníc 2018

V dňoch 5. – 11. marca 2018 sa uskutoční 19. ročník Týždňa slovenských knižníc pod spoločným mottom: KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH.


Organizátormi podujatia sú Slovenská asociácia knižníc (SAK) a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK). Ambasádorom Týždňa slovenských knižníc 2018 je Ján Gallovič, člen činohry Slovenského národného divadla. Záštitu nad Týždňom slovenských knižníc prevzal minister kultúry SR Marek Maďarič.

Týždeň slovenských knižníc 2018 bude na celom Slovensku prebiehať prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí za účelom pozitívne zviditeľňovať knižnice ako významné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, ktoré plnia svoju nezastupiteľnú úlohu v rozvoji znalostnej spoločnosti.

Knižnice na celom svete aj v 21. storočí nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti. Sú modernými inštitúciami s aktívnym vplyvom na spoločenský a kultúrny rozvoj obce, mesta, regiónu i kraja. Sú to práve knižnice, ktoré často, aj napriek množstvu rôznorodých problémov a nedostatku finančných prostriedkov, ponúkajú pre svojich používateľov a návštevníkov veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného. Promptne reagujú na aktuálne potreby používateľov nielen vo fyzických priestoroch knižníc, ale čoraz viac aj prostredníctvom virtuálneho prostredia internetu.

Týždeň slovenských knižníc je zameraný na prezentáciu knižníc, knižnej kultúry, knihy a propagáciu významu čítania. Počas celého týždňa budú mať návštevníci knižníc vo všetkých regiónoch Slovenska možnosť absolvovať množstvo zaujímavých aktivít, ktoré budú uverejnené na webovej stránke Slovenskej asociácie knižníc www.sakba.sk a na celoslovenskom knihovníckom portáli InfoLib: www.infolib.sk.

Otvorením Týždňa slovenských knižníc 2018 na začiatku marca si zároveň pripomenieme tradíciu Mesiaca knihy, kedy budú knižnice realizovať množstvo podujatí na podporu čítania pre všetky vekové kategórie. V závere mesiaca marec v piatok 23. marca 2018 sa vyše 240 verejných a školských knižníc vo všetkých regiónoch Slovenska už trinásty raz zapojí do medzinárodného podujatia na podporu čítania detí Noc s Andersenom 2018, ktorého koordinátorom na Slovensku je Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Veríme, že opäť prekonáme minuloročný rekord s aktívnou účasťou viac ako 10 000 slovenských detí. Informácie priebežne uverejňujeme na celoslovenskom portáli InfoLib: www.infolib.sk

Text je tlačovou správou Slovenskej Asociácie Knižníc.