Tajné písmo

Tajné písmo

Tak sa volá nová kniha Romana Brata, ktorý ju aj osobne predstavil detskej verejnosti v Malej sále Domu kultúry Ružinov. Stalo sa tak 28. novembra 2019 a prítomné deti určite neľutovali, že mohli osobne vidieť a spoznať skutočného spisovateľa.

Roman Brat je už známa a uznávaná osobnosť slovenskej literatúry pre deti, veď pre ne napísal už osemnásť kníh. Tajné písmo je už tretia kniha, ktorá bola krstená na podujatí Knižnice Ružinov. Autor je aj erudovaný prekladateľ zo španielčiny a autor televíznych a rozhlasových seriálov a rozprávok.

Podujatie, ktoré uviedla riaditeľka Knižnice Ružinov PhDr. Darina Horáková, malo spád, primeraný rytmus a živú odozvu zo strany detí. Okrem tajného písma sa malí účastníci dozvedeli aj všeličo iné, zaujalo ich to, dávali autorovi otázky a dokonca im ujo spisovateľ niektoré vety preložil aj do hlaholiky. Na záver si deti prezreli bohatú výstavku kníh autora a dokonca si aj niektoré knižky zakúpilii.

Nie je vôbec tajnosťou, že podujatie takto pripravené a zrealizované je v súčasnej digitálnej dobe naozaj tým žiaducim a potrebným elixírom a osviežením pre mladé pokolenie.