Stratené knihy

5. - 11. marca 2018 v rámci Týždňa slovenských knižníc prebehne v Knižnici Ružinov projekt, do ktorého sú zapojené verejné knižnice BSK pod názvom „Stratené knihy“,

v rámci ktorého budú čitatelia KR v určenej lokalite podľa indícií, vopred známych z miestnych médií, webovej stránky a sociálnych sietí knižnice hľadať stratené knihy s cieľom vrátiť ich za odmenu do knižnice. Účastníkom aktivity, ktorí sa do projektu zapoja ponúkne Knižnica Ružinov bezplatné členstvo v knižnici a budú odmenení drobnými darčekovými predmetmi.

Všetky informácie o podujatí nájdete na: www.facebook.com/strateneknihy 

O akcii v Ružinove: https://www.facebook.com/events/1988647474788687/

Inštrukcie na hľadanie kníh: http://kniznica-ruzinov.sk/sk/stratene-knihy-instrukcie