Riaditeľstvo a pobočky

Riaditeľstvo - Tomášikova 25
Ústredná knižnica KR - Miletičova 47
Knižnica Tomášikova 25
Knižnica Bachova 7
Knižnica a Seniorské informačné centrum - Zimná 1
Knižnica Na úvrati 52 (Trnávka)