Október v knižnici

OKTÓBER V KNIŽNICI

Katka Kostková z TVR pre vás natočila reportáž o tom, čo si pripravila Knižnica Ružinov pre seniorov v rámci Októbra - mesiaca úcty k starším.