Október - mesiac úcty k starším

OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Pre všetkých seniorov sme pripravili zaujímavú ponuku v rámci Októbra - mesiaca úcty k starším.