Objektívom pokory a vzdoru

Objektívom pokory a vzdoru

 

Dňa 28. mája 2019 pripravila Knižnica Ružinov v Dome kultúry Ružinov uvedenie do literatúry a krst v poradí už siedmej knihy autora Pavla Füköho pod názvom Objektívom pokory a vzdoru. Autor je bývalý redaktor a televízny režisér, ktorý uviedol na obrazovky celý rad domácich i svetových osobností, ale hlavne vynikajúci hudobník, muzikant a od penzijného veku aj spisovateľ.  Knihu tak ako aj všetky predchádzajúce vydala Knižnica Ružinov v rámci svojej edičnej činnosti. Nevšedný názov sa žánrovo i literárne vymyká pravidlám zaužívaným dobovým konvenciám. Nie sú to eseje, glosy, ani literatúra faktu, ale úvahy, postrehy a zamyslenia na báze pokory ako úcty k veciam živým i neživým, avšak podliehajúcim etickým hraniciam a preto je vzdor jej nutným ekvivalentom. Zaujímavú knihu „povitú do perinky ako batoľa“ odprevadili na cestu k čitateľovi sudičky, známe bývalé televízne hlásateľky Dana Herrmannová, Norika Beňačková, Adela Straková a Jana Hauserová. Tentokrát medzi nimi chýbala Blažena Kočtúchová, ktorá odišla pred pár týždňami do hlásateľského neba. Štvoricu kmotier doplnili aj dvaja páni, spisovateľ, estét a slovenčinár PhDr. Ľubomír Hallon a profesor MUDr. Viliam Fischer, ktorého nedávnu 80 – tku si prítomní tiež pripomenuli. Na podujatí bolo možné vidieť množstvo významných osobností z oblasti medicínskej vedy, kultúry, umenia, športu a spoločenského života nielen z Ružinova, ale i Bratislavy a Slovenska.