Objednávanie kníh na diaľku

OBJEDNÁVANIE KNÍH NA DIAĽKU

Vzhľadom na zhoršenie pandemickej situácie sme pre všetkých čitateľov našej knižnice pripravili špecialnu službu - objednávanie kníh na diaľku. Táto služba je obmedzená na max. 5 ks kníh. Zároveň vás prosíme, aby ste postupovali pri objednávke podľa pokynov, čo umožní našim pracovníkov rýchle vybavenie vašej objednávky a predíde sa tým zbytočným nedorozumeniam. Ste u nás stále vítaní a veríme, že budete aj naďalej dodržiavať bezpečnostné opatrenia (rúško - 2m odstupy - dezinfikovanie rúk). Tešíme sa na vaše objednávky a taktiež na vašu návštevu!
P.S.: nezabudnite nám do e-mailu napísať svoje meno a číslo čitateľského preukazu (pod čiarovým kódom), aby sme vedeli, pre koho knižky odložiť!