Hlavná ponuka

Výpožičný čas

Čítať viac
Cenník služieb

  Cenník služieb Knižnice Ružinov ...

Čítať viac
Online katalógy

Tu môžete vstúpiť do online katalógu Knižnice Ružinov, do Súborného katalógu verejných knižníc Bratislavského kraja a do Súborného katalógu slovenských knižníc, ktorý sa priebežne dopĺňa a vylepšuje ...  

Čítať viac
Podujatia

V tejto rubrike sú uvedené len niektoré - najzaujímavejšie knižničné podujatia a spoločenské akcie. Podujatia, ktoré sa už uskutočnili, nájdete v archíve pod jednotlivými rokmi ...  

Čítať viac
Naša činnosť

Čítať viac
Odoberané periodiká

Výber titulov a ich množstvo sú závislé od finančných možností knižnice ...    

Čítať viac
Partneri

Určite to poznáte. Bez priateľov a partnerov to jednoducho nejde. Alebo lepšie povedané, je dobré mať okolo seba partnerov a priateľov, na ktorých sa môžete obrátiť, keď potrebujete niečo vyriešiť, vybaviť a zabezpečiť. Keď viete, že vám pomôžu práve vtedy, keď to potrebujete ... 

Čítať viac
Verejné obstarávanie

Zverejňovanie - Zákazky s nízkou hodnotou - Výzvy na predkladanie ponúk - Voľné pracovné miesta

Čítať viac
Sťažnosti

Postup pri vybavovaní sťažností - V prípade, ak chcete podať sťažnosť v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon o sťažnostiach“), je potrebné rešpektovať nasledujúce skutočnosti ...

Čítať viac
Ochrana osobných údajov

Čítať viac
Praktické odkazy

Mestská časť Bratislava - Ružinov - Financie, ekonomika, peniaze - Cestovanie - Počítače a Internet - Spravodajstvo a média - Kultúra a umenie - Verejné knižnice v Bratislave - Spoločnosť - Inštitúcie a úrady - Encyklopédie, slovníky ...

Čítať viac