Envirorozprávky

ENVIROROZPRÁVKY

Ďalšia streda - ďalšie zaujímavé podujatie, ktoré si Knižnica Ružinov pripravila pre deti zo športového tábora v Areáli hier Radosť Štrkovec. Tentokrát medzi deti prišla pani Eliška Sadíleková, ktorá je odborníčkou na čítanie a prácu s deťmi. Zaujímavým spôsobom zapojila deti do aktivít spojených s poznávaním prírody, pohybom a čítaním.