Súčasnosť

Podľa stavu k 31. 12. 2015 mala Knižnica Ružinov 23 pracovníkov, jednu ústrednú knižnicu, štyri pobočky, 159 389 knižničných jednotiek a 4 058 čitateľov. 

 

V roku 2000 vznikla na pôde Knižnice Ružinov Koncepcia ružinovského informačného strediska v Prievoze (RIS), ktorá predstavuje ojedinelý a výnimočný kultúrny projekt nielen v rámci Ružinova, ale aj celej Bratislavy. Ide o vytvorenie moderného knižnično-informačného pracoviska, v ktorom bude klasickú knižnicu dopĺňať moderná počítačová a audiovizuálna technika s internetom. Vzhľadom na náročnosť celého projektu - jeho realizácia je rozdelená na etapy a bol zaradený aj do Rozvojového programu mestskej časti Bratislava – Ružinov.

 

V roku 2005 sa zrodila myšlienka vytvoriť z pobočky na Zimnej ulici SIC - Seniorské informačné centrum. Tento projekt sa stal skutočnosťou 29. novembra 2006, kedy bolo Seniorské informačné centrum (SIC) slávnostne otvorené. Ide o moderné pracovisko, ktoré v rámci svojich možností poskytuje komplexné kultúrne a sociálne služby starším občanom Ružinova. 
 
Okrem klasických knižnično-informačných služieb je naša knižnica známa prípravou a realizáciou podujatí pre deti, mládež a dospelých a to na základe vlastných, pôvodných scenárov. Aj za hranicami Ružinova sú známe krsty a prezentácie nových kníh, besedy a stretnutia so spisovateľmi, súťaže (O kráľa detských čitateľov, Najlepšia stará mama Ružinova), ďalej Hovory D - stretnutia mládeže Ružinova so zaujímavými osobnosťami na zaujímavé témy, každoročné knižničné happeningy, na ktorých sa udeľuje cena Rytier dobrej knihy, počítačové kurzy pre seniorov a ďalšie. V roku 2004 sme prvýkrát pripravili podujatie s názvom Noc v knižnici a v tejto tradícii pokračujeme naďalej. 

V rámci našej edičnej činnosti vydávame a tlačíme množstvo materiálov. Z našej dielne okrem iných vychádza aj Občasník knihovníkov Bratislavského kraja (2x ročne), vydali sme tiež rôzne bibliografie, medzi ktorými sú i bibliografie novinových a časopiseckých článkov o kultúrnom dianí v Ružinove za roky 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1998, 1999, 2000, 2001 - 2005 a tiež ďalšie publikácie. Známa je aj naša edícia "Všeličo", v rámci ktorej sme už vydali 19 titulov..

V súlade s najnovšími informačnými trendami a technológiami a v závislosti od finančných prostriedkov a možností a personálnych kapacít postupne prebieha elektronizácia celej knižnice.
Letný video seriál
files/gallery/1565/1565-thumb-s.jpg

11. diel - ÚK Miletičova, 3. časť

Aj tentokrát sme sa vybrali do Ústrednej knižnice Knižnice Ružinov na Miletičovej 47, aby sme pre vás natočili ďalší diel Letného video seriálu "Prezraď mi, čo čítaš". Tentokrát to bolo také "rozlúčkové" rozprávanie...


Viac
Pozývame vás
Facebook
YouTube
Info e-mailom

Ak si želáte dostávať najnovšie informácie, zadajte Váš e-mail.