Poznáme, kde bývame?

Dňa 4.mája sme sa stretli v DK Ružinov, aby sme si položili otázku

 

 

A skutočne poznáme?

Aj mestá majú svoju históriu. Menia sa, ľudia v nich sa sťahujú, noví prichádzajú. Pribúdajú nové budovy, vznikajú nové sídliská, mladé rodiny sa sťahujú, iné odchádzajú. Každá ulica má v sebe inú zbierku ľudí, ktorí tvoria jej históriu. A ak prišla zmena režimu, touto zmenou boli zasiahnuté aj názvy ulíc.

Náš kolega, Peter Kuzma, si jedného dňa povedal, že by svojmu mestu rád splatil dlh a zhotovil pomôcku, vďaka ktorej by bola orientácia v Bratislavských uliciach prehľadnejšia.
Dnes síce máme rôzne prístroje uľahčujúce transport v meste, do ktorých stačí zadať cieľovú stanicu, príručka je však skôr pre tých, ktorých zaujíma história a pôvod miesta, v ktorom žijú. História človeka sa totiž utvára aj tým, kde sám býva. Kde prežíva detstvo, kde vyrastá, navštevuje základnú školu. Miesto, na ktoré sa mu viažu spomienky.
Ulice slúžia aj ako svedectvo svojej doby. Po roku 1989 mnohé zmenili svoje názvy a tak z Leninovho námestia máme Jakubovo, z Malinovského ulice je Šancová a z Gottwaldovej je Biskupická.

Kto vlastne títo ľudia boli? To sa dozviete práve v tejto vlastivednej publikácii.

Späť ale k podujatiu. Toto príjemné popoludnie bolo venované ružinovskej časti Pošeň a jej obyvateľom s inšpiračným odkazom aj pre ostatných Ružinovčanov. Vzniklo z iniciatívy členov ZO JDS II Pošeň, ktorí nás oslovili k spolupráci.

Poznávaco-vlastivednej súťaži a následne besede predchádzala najskôr anketa Mgr. Elenky Haniskovej, ktorá náhodne oslovovala obyvateľov Pošne s otázkou, kde bývajú, či vedia, kto bol človek, po ktorom je ich ulica pomenovaná a podobne.

Potom nasledovalo stretnutie na jednej zo schôdzí ZO JDS II Pošeň s Ing.arch Iľjom Skočekom a následne tieto počiny dali už zelenú aktívnym a iniciatívnym dámam zo ZO (Oľge Urmaničovej, Vierke Očkayovej, p. Vavrekovej a ďalším) a tak vznikol zoznam ulíc Pošne, ďalej krátke životopisy osobností, po ktorých sú pomenované, pribudli fotografie – portréty a výsledkom bola brožúra, akýsi študijný materiál, ktorý sme rozmnožili a ktorý mali Pošenčania k dispozícii v Knižnici na Bachovej ul. a v Dennom centre ZO v DKR.

Tentoraz vo svojej netradičnej literárnej kaviarni privítala Knižnica Ružinov okrem seniorov predovšetkým z Pošne, predsedníčku JDS II Gabiku Kľučkovú, milých hostí aj z iných častí Ružinova, aby sa mohli poučiť a inšpirovať, dokonca s obohatením cateringu samotného starostu MČ, Ing. Dušana Pekára.

Moderátorkou bola riaditeľka knižnice Rina Horáková. Na pomoc si zavolala výnimočného hosťa, skvelého herca a riaditeľa TVR, pána Mgr. Igora Adamca.

V hudobnom programe vystúpili súrodenci Masarykovci, tiež z Pošne, ktorých odvahu prezentovať svoje umenie ako žiaci zo ZUŠ na Exnárovej ul. obecenstvo odmenilo potleskom a pochvalou.
Akousi čerešničkou na torte bolo vystúpenie pána Tonka Kakaša s vtipnou a úsmevnou prózou na tému skleróza, ako prezradila pani Kľučková, víťaza súťaže v interpretácii prózy.

Na záver v publiku zazneli poďakovania hostí smerom k organizátorom podujatia, keďže si svoje miesto, kde bývajú, vážia, veď okrem iného im prináša aj príjemné spomienky na staré dobré časy mladosti.

Ďakujeme hosťom za účasť a tešíme sa na ďalšiu vašu návštevu.

-Kamila Černáková-

Facebook
YouTube
Info e-mailom

Ak si želáte dostávať najnovšie informácie, zadajte Váš e-mail.