O knižnici

  

Napísali o nás

V tejto rubrike sa nachádzajú ohlasy na Knižnicu Ružinov, ktoré boli uverejnené v periodickej a inej tlači ...  

Čítať viac
Vydali sme

Tu nájdete všetko, čo sme v danom roku vydali ...

Čítať viac
Súčasnosť

Podľa stavu k 31. 12. 2015 mala Knižnica Ružinov 23 pracovníkov, jednu ústrednú knižnicu, štyri pobočky, 159 389 knižničných jednotiek a 4 058 čitateľov ...

Čítať viac
Knižničný poriadok

Knižničný a výpožičný poriadok Knižnice Ružinov (pdf) obsahuje aj Poučenie o ochrane osobných údajov čitateľov Knižnice Ružinov, ďalej Zásady používania biblioboxu, Cenník služieb Knižnice Ružinov, Výpožičný čas a Aktuálne ustanovenia a limity ...

Čítať viac
Štatút knižnice

Štatút Knižnice Ružinov ...

Čítať viac
História

Vznikli sme v roku 1972 v rámci nového územnosprávneho členenia Bratislavy (vtedy ešte ako Obvodná knižnica Bratislava II) z viacerých knižníc a v čase svojho zrodu sme mali 29 pracovníkov, 10 pobočiek, 125 630 knižničných jednotiek a 8 009 čitateľov ...

Čítať viac