Kontakty

Riaditeľstvo a útvary knižnice

 

Riaditeľstvo a všetky útvary knižnice sídlia na adrese:  

Tomášikova 25, 821 01 Bratislava Tel.: 02/44454704, fax: 02/44456036

 

Riaditeľ Knižnice Ružinov: Mgr. Eva Pindjáková, tel.: 02/44 45 61 70, e-mail: riaditel@kniznica-ruzinov.sk

Útvar knižnično-informačných služieb (ÚKIS)

Útvar knižnično-informačných fondov (ÚKIF), vedúca útvaru: Jana Klenovičová, e-mail: ukif@kniznica-ruzinov.sk 

Útvar ekonomicko-technickej činnosti (ÚETČ), vedúca útvaru: Mgr. Tatiana Adamovská, e-mail: uetc@kniznica-ruzinov.sk

 

Pracoviská (Ústredná knižnica + pobočky knižnice)

 

Miletičova 46     tel.: 02/53412104    email: kr-mileticova@kniznica-ruzinov.sk

Tomášikova 25    tel.: 02/44454706    email: kr-tomasikova@kniznica-ruzinov.sk

Bachova    tel.: 02/43337441    email: kr-bachova@kniznica-ruzinov.sk

Zimná 1    tel.: 02/43421121    email: kr-zimna@kniznica-ruzinov.sk

Na Úvrati    tel.: 02/43420271    email: kr-trnavka@kniznica-ruzinov.sk