PODUJATIA

Archív podujatí - rok 2009

 

Vlastivedná súťaž (03.12.2009)

Táto súťaž bola na tému "Európska únia", teda záležitosť, ktorá sa priamo a bytostne dotýka každého z nás a samozrejme aj ružinovských seniorov. Ak by sme to vyjadrili športovou terminológiou, tak v Seniorskom informačnom centre (SIC) to 3. decembra 2009 o 14.00 hod. doslova vrelo a ovzdušie bolo nabité očakávaním. A treba hneď povedať, že všetci súťažiaci a členovia jednotlivých družstiev sa k zápoleniu postavili nanajvýš zodpovedne a seriózne. Divákov bolo síce trochu menej ako pred rokom, ale to spôsobila aj nastupujúca chrípková epidémia, ktorá mnohých - čo sa chystali povzbudiť jednotlivé družstvá - vyradila. Celý priebeh súťaže mala pod palcom a strážila jej vážnosť i eleganciu, a to spôsobom jej vlastným, riaditeľka Knižnice Ružinov Rina Horáková. K vážnosti a serióznosti celého podujatia prispela prítomnosť zástupcu Európskeho informačného centra v Bratislave, ktoré súťaž podporilo aj cenami a vkusnými darčekmi. Ako je to pri každej správnej súťaži, ani účelom tejto nebolo ukázať, že niekto niečo nevie alebo že je horší než tí ostatní. A tak porota mohla vlastne len konštatovať  - ale s radosťou a potešením, že porazení nie sú a víťazmi sú všetci, ktorí sa súťaže zúčastnili a precvičili si tak nielen vedomosti o Európskej únii, ale aj svoj postreh, schopnosť  reagovať a sústrediť  sa, a tým vlastne pomohli aj svojmu zdraviu a duševnej pohode. A ešte jedna poznámka. Všetci sme boli veľmi radi, a to tak organizátori ako aj súťažiaci, že podujatie poctila svojou prítomnosťou aj Televízia Ružinov, ktorá nasnímala veľa materiálu a vyspovedala mnohých prítomných.

 

Mesiac úcty k starším (2009) (14.10.2009)

Tradičné stretnutie ružinovských seniorov v rámci Mesiaca úcty k starším sa opäť konalo v Dome kultúry Ružinov a to 14. 10. 2009 o 14.00 hod. Celú akciu pripravila Knižnica Ružinov v spolupráci s Jednotou dôchodcov v Ružinove. Podujatie moderovala riaditeľka knižnica PhDr. Darina Horáková a v takmer plnej sále vládla priateľská a vľúdna atmosféra. Stretnutie seniorov prišli pozdraviť aj zástupcovia ružinovského poslaneckého zboru, čo bolo prijaté s radosťou a zadosťučinením. Po tradičných bodoch programu (príhovory a ocenenie ľudí, ktorí v danom roku významne prispeli k oživenie a rozmachu spoločenského života seniorov) vystúpil folklórny súbor Karpaty, a veru nechýbalo veľa a prítomní by nedbali aj si zakrepčiť  spolu s tanečníkmi na pódiu. Špeciálnym bonusom alebo čerešničkou na torte - ktorú ako prekvapenie pripravila pani riaditeľka knižnice - bolo záverečné vystúpenie Antona Baláža (nenápadne sediaceho v hľadisku), ktorý sa seniorom prihovoril (ako sám povedal, "veď  som jedným z vás"), zaspomínal, zažartoval, zauvažoval a napokon i zaspieval. A to sa k nemu pripojili už mnohí prítomní, aby si pripomenuli nielen mladé časy, ale i nikdy neochabujúcu silu slovenského slova a slovenskej piesne... Nemožno sa ubrániť  pocitu, že tieto tradičné "koncoročné" bilancujúce stretnutia ružinovských seniorov majú stále vyššiu a vyššiu úroveň a organizátori ich pripravujú s chuťou, radosťou a neformálne. Ono to vlastne ani nie je pocit, ale nevyvratiteľný fakt a skutočnosť, ktorá nás všetkých teší. A tak je to správne a tak to má byť.

 

 

Team building (07.10.2009)

Je už dobrou tradíciou, že pracovníci Knižnice Ružinov sa raz ročne stretnú, aby si navzájom vymenili skúsenosti, spoznali sa bližšie nielen ako spolupracovníci, ale aj ako ľudia. Spravidla je to spojené aj s nejakým odborným podujatím, exkurziou a podobne. Myslíme si, že toto sú aktivity, o ktorých môže vedieť aj verejnosť , veď všetkým tým, čím je kolektív knižnice zosúladenejší a funguje ako správne nastavené hodinky - sú lepšie aj jeho služby navonok. Preto sme sa rozhodli informovať verejnosť aj o tejto našej aktivite. Medzinárodne sa tomu hovorí team building. Tento rok sme navštívili našu partnerskú a susedskú knižnicu vo Vrakuni, ktorá patrila ešte pred rokom 1992 do našej sieti knižníc. Knižnica Ružinov vtedy existovala ako Obvodná knižnica Bratislava II a bola oveľa - oveľa väčšia ako v súčasnosti. Úprimne povedané, tešia nás úspechy, ktoré knižnica vo Vrakuni dosahuje, veď voľakedy vznikla ako jedna z našich knižníc. Prajeme preto našim kolegyniam veľa úspechov pri rozvíjaní a zveľaďovaní knižničnej činnosti - a tým aj kultúry - na pôde mestskej časti Vrakuňa.

 

Prezentácia knihy Objektívom spomienok (02.10.2009)

Ružinovčan Pavol Fükö je autorom knihy "Objektívom spomienok alebo malé televízne arpeggio". K opísaniu a zaznamenaniu veselých i vážnych príhod a situácií zo života Slovenskej televízie, ale i svojho vlastného, ho priviedli takmer štyridsaťročné skúsenosti hudobníka, televízneho režiséra, ale najmä človeka. Knihu vydala Knižnica Ružinov ako deviaty zväzok v rámci svojej edície "Všeličo". Prezentácia knihy sa uskutočnila s veľkou parádou - tak, ako sa patrí na titul, ktorý sa bežne na pultoch kníhkupectiev nevyskytuje. Všetko sa udialo 2. októbra 2009 o 16.00 hod. v Dome kultúry Ružinov a to spôsobom naozaj veľkolepým a reprezentatívnym. Prítomní boli mnohí významní hostia nielen z oblasti masmediálnej a literárnej, ale i z radov divadelníkov, hercov, filmárov a hudobníkov. Svojou prítomnosťou poctili podujatie mnohí. Napríklad legenda slovenskej literatúry Ladislav Ťažký, organový virtuóz a pedagóg Ferdinand Klinda, hviezdy televízneho hlásateľského neba Blažena Kočtúchová a Dana Hermannová, predstaviteľka služobne mladšej generácie televíznych hlásateliek Nora BeňačkováDušan Gábor - jeden z prvých šéfredaktorov v Slovenskej televízii, člen činohry SND Juraj Slezáček, ktorý predniesol úryvok z knihy, klavirista Ivan Gajan, ktorý bravúrne zahral Schuberta a Beethovena, architekt Juraj Havaj - autor návrhu a výtvarného riešenia pozvánky a krstného listu, textilná výtvarníčka Mária Antónia Füköová, ktorá podujatie oživila svojimi dielami...  A ďalší a ďalší...

 

 

Jaroslava Selešová - vernisáž výstavy (21.09.2009)

Výtvarníčka Jaroslava Selešová predstavila svoje obrazy v Dome kultúry Ružinov. Stalo sa tak v pondelok 21. septembra 2009 o 15.00 hod. Výstava - okrem iného - ladená aj vo farbách jesene mala názov "Obrazy - kombinovaná technika" a bola príjemným spestrením kultúrneho života Ružinova. Na jej príprave sa podieľali Dom kultúry Ružinov a Knižnica Ružinov v spolupráci s autorkou obrazov. Jaroslava Selešová upútala prítomnú verejnosť netradičným a nie bežne používaným stvárnením a kombináciou motívov a symbolov, ktoré sú odrazom jej vnútorného sveta a pocitov, ktoré v ňom dominujú. Svojimi vystúpeniami obohatili vernisáž niekoľkí hostia, medzi nimi i Zdeno Sychra a Nora Blahová - legendy slovenskej populárnej hudby. Svoju vlastnú báseň predniesol aj Prof. MUDr. Karol Kapeller. Ružinovskí priaznivci a priatelia výtvarného umenia mali tak možnosť  zoznámiť  sa nielen s autorkou samotnou, ale aj s jej nevšednou tvorbou. Výstava bola prístupná verejnosti od 21. do 24. septembra 2009.

 

Noc s Andersenom (Noc v knižnici) (6. roč.) (03.04.2009)

Ako sa hovorí "to najlepšie na koniec"... "Noc v knižnici" - opäť v Seniorskom informačnom centre (SIC) na Zimnej ul. č. 1 - z 3. na 4. apríl 2009 bola jednoznačne vyvrcholením a dôstojným zakončením celého "Mesiaca knihy". Mottom tejto noci boli  "Kľúče od mesta", pretože práve pomocou kľúčov, ktoré deti hľadali a nachádzali, mohli spoznať bližšie svoje mesto - Bratislavu. Tohtoročnú "noc" Knižnica Ružinov pripravovala už šiestykrát... Jej názov bol "90 rokov alebo historická noc v knižnici". Podujatie bolo určené pre deti vo veku od 8 do 10 rokov. Tento rok ich bolo 31. Išlo o výber z detí v Ružinove a účastníkmi boli aj niektoré deti z iných bratislavských verejných knižníc. Hlavným kritériom pri výbere boli ich čitateľské aktivity, postoj k literatúre a ku knihám. Celá noc bola ladená historicky, so zameraním na 90. výr. pridelenia názvu Bratislava nášmu hlavnému mestu. Okrem dramatizácie povestí Márie Ďuríčkovej venovaných Bratislave sa deti oboznámili s jej históriou aj prostredníctvom kvízov, súťaží a hádaniek. Medzi deti prišla aj pracovníčka z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS), ktorá im porozprávala o mnohých bratislavských záhadách a kuriozitách. Celú noc prítomné deti sprevádzala programom kráľovná (noc zahájila po príchode s osobným strážcom - magistrom rytierom Petrom, ktorý bol súčasťou jej sprievodu) so svojim personálom, ktorý pod jej vedením celú akciu pripravil a aj realizoval. Počnúc inštalovaním historickej dobovej scény, zabezpečením všetkých patričných náležitostí potrebných k realizácii celého večera a občerstvením (aj s kráľovskou tortou) končiac. Vrcholom noci bol skutočný šermiarsky súboj v dobových kostýmoch, ktorý bol dôstojným vyvrcholením a zakončením celej akcie. Malí účastníci noci v knižnici sa mohli na vlastné oči presvedčiť, že voľakedy dávno vedeli ženy narábať nielen s vareškou, ale i s mečom a veru častokrát boli mužom rovnocennými protivníkmi. Tiež si mohli na vlastnej koži vyskúšať ako "chutí" taký ozajstný meč a čo všetko to obnáša. Jedno je isté. Ten meč bol poriadne ťažký. Ešte predtým sa prišiel na deti pozrieť a porozprávať sa s nimi starosta Ružinova Ing. Slavomír Drozd. Počas celého večera boli samozrejme prítomní zástupcovia médií, a to ako „printových“, tak i rozhlasových a televíznych. Túto noc v knižnici možno považovať za jednu z najvydarenejších, ak nie za najvydarenejšiu. Odmenou pre vyčerpaných organizátorov - a to je tá najvyššia odmena - boli šťastné a rozžiarené oči detí, ktoré s veľkým nadšením a radosťou celú noc absolvovali. Ani jeden z malých účastníkov tejto akcie tak rýchlo nezabudne na všetko to, čoho bol svedkom počas jednej jedinej noci. A nebolo k tomu treba žiadne počítače, počítačové hry, internety, weby a ani všeličo ďalšie. Skutočný historický drak - taký ten naozajstný - je totiž úplne iný ako ten digitálny.

 

Šermiarsky súboj (03.04.2009)

 

 

Jarný maratón s knihou (3. roč.) (27.03.2009)

Už tretí ročník podujatia s názvom "Jarný maratón" sa uskutočnil 27. marca 2009 síce v Seniorskom informačnom centre (SIC) na Zimnej ul. č. 1, ale bol venovaný deťom a deti sa ho aj zúčastnili. SIC sa pomaly a iste stáva komunitným centrom, kde rozhodujúcu úlohu zohráva prienik a dialóg generácií a nie ich oddeľovanie a separovanie. Tento trend zatiaľ hodnotia pozitívne všetky zúčastnené strany. Tohtoročný "maratón" bol venovaný Márii Ďuríčkovej a Bratislave, a aj keď si možno myslíte, že to spolu nesúvisí, mýlite sa... Mária Ďuríčková je autorkou prekrásnych povestí o Bratislave a Bratislava tento rok oslavuje 90. výročie okamihu, kedy ju oficiálne začali volať  Bratislavou. Jednu z povestí zdramatizovala dramaturgička a herečka mgr. art. Anna Okapcová-Tyralová a deti boli vo vytržení. Autorka dramatizácie si vyrobila aj kulisy a ďalšie pomôcky, ktorými posilnila a umocnila výraz predvádzaného. Deti aktívne zasahovali do deja a nechali sa strhnúť  riavou vznikajúcich situácií...
 
 

Knižná revue (19.03.2009)

Ďalší ročník "Knižnej revue" (19. marca 2009) - už pravidelného stretnutia čitateľov so svetom kníh - bol spojený s niekoľkými prekvapeniami. Prvým bola skutočnosť, že priestor pri fontáne vo vestibule Domu kultúry Ružinov bol vkusne a útulne upravený a vyzdobený, ale to je vlastne už tradícia a zodpovedným pracovníkom Cultusu patrí za to vďaka. Veľmi dobre sa pracovníci Knižnice Ružinov cítia na pôde partnerského Domu kultúry Ružinov a tiež účastníci podujatí, ktorí sem na ne zavítajú. Ďalším prekvapením - a to najmä pre deti mladšieho školského veku - bola samotná téma a síce "ruská literatúra o deťoch a pre deti". Akosi sme na ňu zabudli za tých posledných takmer dvadsať rokov. A tak sa deti oboznámili s rôznymi postavami a postavičkami, napríklad s takým Nevedkom. Ale treba povedať, že mnohé postavy deti poznali a boli im blízke. Prekvapením bol tiež to, že účastníci podujatia museli dokázať, že vedia napríklad aj nakresliť a teda výtvarne zvládnuť isté námety z literatúry, o ktorej sa hovorilo. A pretože všetci boli výborní aj v maľovaní, dostali všakovaké ceny a darčeky.
 
 
 

Pamäť je moja opora (17.03.2009)

Ak sa vám zdá, že máte dobrú pamäť a že nepotrebujete v tomto smere nič vylepšovať - na tomto podujatí by ste sa presvedčili o tom, že nie je to celkom tak. Ako si trénovať  pamäť - alebo teória a prax v jednom, ako jedno nemôže byť  bez druhého a ako to všetko spolu súvisí a funguje...
Takto nejako by sa mohla vyjadriť  podstata toho, o čo v prednáške išlo. Podujatie bolo určené starším i mladším ružinovským seniorom, a veru, sála bola plná. Všetci boli zvedaví, ako to vlastne s tou pamäťou je. Prednášku dopĺňali praktické cvičenia a testy, a veru pri nejednom z nich sme sa poriadne zapotili. Nuž, pamäť - ako všetko ostatné - funguje najlepšie vtedy, keď sa aj systematicky a cieľavedome precvičuje alebo, ak chcete, "trápi". No, 17. marca 2009 v Seniorskom informačnom centre (SIC) na Zimnej ul. č. 1 sme sa potrápili dosť, ale, uvedomujúc si zmysel a význam všetkého, neľutujeme to a radi sa "potrápime" opäť... A dobrovoľne.
 
 

Počítačový kurz pre seniorov (5. roč.) (01.01.2009 - 31.12.2009)

Počítačové kurzy pre seniorov pokračovali aj v tomto roku. Začali v marci a konali sa priebežne podľa kapacitných možností knižnice.
S týmito kurzami sme začali v Knižnici Ružinov už v roku 2005 (v rokoch 2005 - 2006 sa konali v Ústrednej knižnici na Miletičovej ul., od roku 2007 v Seniorskom informačnom centre (SIC) na Zimnej ul. č. 1), takže v roku 2009 išlo už o 5. ročník. V roku 2009 sa uskutočnilo 8 kurzov pre začiatočníkov (43 účastníkov), 9 kurzov pre pokročilých (29) a 1 kurz pre ešte pokročilejších (9).
Všetky kurzy pripravila, osobne viedla a aj vyhodnotila lektorka - vedúca Útvaru knižnično-informačných služieb (ÚKIS) Knižnice Ružinov Eva Györgyová. O tieto kurzy je zo strany ružinovských seniorov stále veľký záujem.
Ako to na takom kurze vyzerá? Čo sa týka obsahu výuky a atmosféry, tak tie sú každý rok podobné, ale účastníci kurzu sú vždy iní.  Pozrite si kurzy v rokoch 2006 - 2008.

ONLINE KATALÓG KNÍH

SLEDUJTE NÁS

SPÝTAJTE SA KNIŽNICE

Zavolajte nám
+421 2 44 456 036

Napíšte nám
kniznica@kniznica-ruzinov.sk

ANKETA

Využili ste možnosť e-kníh?

Áno 67 %
Ja nie, ale viem o niekom 16 %
Napíšte nám

* Povinné položky