PODUJATIA

Archív podujatí - rok 2007

 

Počítačový kurz pre seniorov (3. roč.) (19.12.2007 - 20.12.2007)

19. a 20. decembra 2007 sa stretli záujemcovia o zvládnutie základov práce s počítačom z radov seniorov na Zimnej ul. č. 1 v Seniorskom informačnom centre (SIC). Knižnica Ružinov tu zahájila kurzy, ktoré budú pokračovať aj v budúcom roku. Išlo už o 3. ročník počítačových kurzov, ktoré pre verejnosť organizuje Knižnica Ružinov. Vzhľadom na veľký záujem o tieto kurzy, pracovníci knižnice sa rozhodli uskutočniť prvý z nich v SIC ešte v roku 2007, aj keď už v čase predvianočnom a sviatočnom. Aj v tomto prípade však išlo o taký malý sviatok, pretože nová technika, ktorú knižnica zakúpila, bude slúžiť všetkým záujemcom z radov tých skôr narodených k tomu, aby si rozšírili a precvičili svoje znalosti a zručnosti v oblasti počítačovej techniky. Počítače, ktoré sa nachádzajú na tomto pracovisku, boli zakúpené s podporou Ministerstva kultúry SR.

 

Adolf Lachkovič - Lásky hriešnych filmárov (05.12.2007)

V neobvyklom prostredí sa 5. decembra 2007 uskutočnil krst knihy Adolfa Lachkoviča "Lásky hriešnych filmárov". Všetci pozvaní sa s autorom stretli v soľnej jaskyni na Zimnej ul. č. 3. Tu pripravila Knižnica Ružinov v spolupráci s firmou Soľrelax - tri soľné jaskyne podujatie, ktoré malo veľký úspech a odozvu. Množstvo soli, ktoré sa všade navôkol nachádzalo, predstavovalo okrem iného aj zhmotnené slzy šťastia, radosti, ale aj utrpenia všetkých tých zo slovenského filmového sveta, ktorí zažili, prežili, či mali akú takú lásku alebo milostné dobrodružstvo. A ktože by nemal? Krstnými rodičmi knihy boli známy kardiológ prof. Viliam Fischer a herečka Kristína Farkašová. V kultúrnom programe vystúpili Eva Mária Chalupová a Jozef Šimonovič (umelecký prednes), na gitare zahrala Eva Golovková.

 

35. výročie Knižnice Ružinov (20.11.2007)

Veru, je to už 35 rokov, čo existuje Knižnica Ružinov. Túto skutočnosť  si pracovníci knižnice pripomenuli dňa 20. novembra 2007 v Dome kultúry Ružinov. Za účasti vzácnych hostí, ako riaditeľov knižníc, zástupcov partnerských a spolupracujúcich inštitúcií a organizácií a mnohých ďalších priateľov a priaznivcov Knižnice Ružinov sa najskôr pracovne rokovalo (seminár na tému "Postavenie knihovníka v Bratislavskom kraji") a potom aj trošku oslavovalo. Prítomný bol aj starosta mestskej časti Bratislava - Ružinov Ing. Slavomír Drozd. Výročie knižnice prišli pozdraviť aj predsedníčky dvoch veľkých profesijných združení, a to PhDr. Daniela Gondová za Slovenskú asociáciu knižníc (SAK) a Ing. Silvia Stasselová za Spolok slovenských knihovníkov (SSK). Atmosféra bola výborná a hoci organizátori z knižnice mali už toho dosť a ledva stáli na nohách, držali sa statočne. V kultúrnom programe vystúpili žiaci zo Základnej umeleckej školy na Exnárovej ulici aj so svojím pánom učiteľom a verše Jany Štefánie Kuzmovej zarecitovala Janka Klenovičová z Knižnice Ružinov. Súčasťou podujatia bolo aj ocenenie (ďakovnými listami) všetkých zaslúžilých a dlhoročných pracovníkov knižnice, prítomných zástupcov spolupracujúcich organizácií a tiež dlhoročných a skalných čitateľov, ktorí zostávajú knižnici verní a pravidelne ju navštevujú.

 

 

Anton Rákay opäť v Knižnici Ružinov (06.11.2007)

Beseda s MUDr. Antonom Rákayom v rámci cyklu "Žijú medzi nami" sa uskutočnila 6. 11. 2007 v Seniorskom informačnom centre na Zimnej ul. 1. Stretnutia s Antonom Rákayom, ktorých Knižnica Ružinov pripravila za posledné roky už niekoľko, sú vždy veľmi zaujímavé a poučné, pretože ide o autora, ktorý nielen vynikajúco píše, ale aj veľmi príťažlivo interpretuje svoje bohaté osobné životné skúsenosti a poučenia z nich vyplývajúce.

 

Mesiac úcty k starším (2007) (18.10.2007)

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa stretli ružinovskí seniori v Dome kultúry Ružinov na svojom tradičnom každoročnom bilancovaní svojej činnosti. Podujatie sa konalo 18. októbra 2007, a zúčastnili sa ho okrem iných aj RNDr. Kamil Vajnorský, predseda Ústredia Jednoty dôchodcov Slovenska (ÚJDS), a starosta Ružinova Ing. Slavomír Drozd. Obidvaja páni aj všetkých prítomných pozdravili vo svojich príhovoroch. Okrem ocenených a vyznamenaných (za pomoc a podporu seniorov) sme si mohli pozrieť a vypočuť aj vystúpenie tanečného folklórneho súboru Prvosienka. Celé slávnostné podujatie - ktoré pripravili spoločne Jednota dôchodcov v Ružinove Knižnica Ružinov -  sa nieslo v milom a srdečnom duchu, a moderovala ho riaditeľka knižnice PhDr. Darina Horáková.

 

 

Svet bábik (03.10.2007 - 04.10.2007)

Kto navštívil Seniorské informačné centrum (SIC) na Zimnej ul. č. 1 v dňoch 3. - 4. októbra 2007, tak sa mu "Svet bábik" určite zapáčil a musel byť milo prekvapený. Tak by sa asi dali výstižne vyjadriť dojmy z dvojdňovej výstavy bábik od Márie Oľgy Benediktovej. Výstava aj tých najzarytejších odporcov ručných prác presvedčila o tom, že je to veru dobrá vec, mať  také šikovné ruky, ktoré vedia také niečo vytvoriť. Vlastne ani nešlo o bábiky, ale o to, čo majú oblečené. Bábiky - parádnice sa predstavili v plnej kráse, a aj keď na výstave ich obdivovali najmä dospelí, treba povedať, že obrovskú radosť z nich majú tí nie tak dávno narodení, ktorým sú určené. Pokiaľ ste na výstave neboli, pozrite si aspoň našu fotodokumentáciu.

 

 

Dušan Kálay – BIB (03.10.2007)

V rámci už dlhoročnej spolupráce pripravili spolu Medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave (Bibiana) a Knižnica Ružinov neformálne a priateľské stretnutie detí s významným grafikom a ilustrátorom, známym a oceneným aj v zahraničí,  Dušanom Kálayom. Prítomná bola aj Mgr. Miroslava Biznárová z vydavateľstva Buvik. Podujatie sa uskutočnilo 3. októbra v priestoroch medzinárodnej výstavy Bienále ilustrácií Bratislava 2007 (BIB). Celú akciu moderovala a autorkou scenára bola riaditeľka Knižnice Ružinov PhDr. Darina Horáková.

 

Vyhodnotenie súťaže Bibliotéka Relax (01.10.2007)

Vyhodnotenie súťaže Bibliotéka Relax sa uskutočnilo 1. októbra 2007 v priestoroch firmySOĽRELAX - 3 SOĽNÉ JASKYNE na Zimnej ul. č. 1. Prítomných privítala riaditeľka Knižnice Ružinov PhDr. Darina Horáková a samotnú súťaž vyhodnotil Ing. R. Péter. Súťaž trvala tri mesiace a mala 31 účastníkov, a to z radov čitateľov Knižnice Ružinov na Zimnej ul. (SIC) a tiež z radov členov Klubu dôchodcov a Jednoty dôchodcov Ružinova, ktorí si v danom období zakúpili permanentky na vstup do soľnej jaskyne. Ceny vyžreboval malý prvák Marko Mifkovič, ktorý už ako škôlkár navštevoval soľnú jaskyňu. Prvú cenu predstavoval digitály tlakomer, druhú sada soľných lámp a tretiu darčekový balíček morskej soli.

 

 

Výstava ručných prác (03.09.2007 - 10.09.2007)

Na vlastné oči sa mohol každý presvedčiť, čo všetko dokážu šikovné ruky ružinovských seniorov. Výstavu pripravila Knižnica Ružinov v spolupráci s Jednotou dôchodcov v Ružinove a veru, bolo sa na čo pozerať, čo hodnotiť a posudzovať. Nápady prekonávali nápady, technické riešenia sa snúbili s vynaliezavosťou, vkusom a estetickým cítením tých skôr narodených... Len aby tí, čo prídu neskôr mali také šikovné ruky... V priestoroch Domu kultúry Ružinov už bolo nejakých tých výstav, ale táto ozaj potešila a pohľadila ľudskú dušu.

 

 

Kvety nášho domova (27.06.2007)

Všeličo o kvetoch sa dozvedeli účastníci podujatia, ktoré sa uskutočnilo v Seniorskom informačnom centre (SIC) na Zimnej ulici. Prišli ozaj len tí, ktorí mali o túto tému záujem a zaujímali sa o našich "zdanlivo mĺkvych" priateľov všade okolo nás... Nuž, každý sa prejavuje po svojom. Tak ako ľudia. Ani kvety nie sú výnimkou. Tí, čo z rôznych dôvodov neprišli, môžu ľutovať  a len dúfať, že o kvetoch ešte niečo organizátori v blízkej či vzdialenejšej budúcnosti pripravia.

 

 

Relax v soli (22.05.2007)

O zdanlivo známej a samozrejmej skutočnosti, že soľ je skutočne nad zlato, nás presvedčil odborník na problematiku soľných jaskýň Ing. Róbert Péter. Toto podujatie pripravila Knižnica Ružinov v spolupráci s firmou Soľrelax - 3 soľné jaskyne. Stretnutie na tému nie každodennú sa uskutočnilo v Seniorskom informačnom centre (SIC) na Zimnej ul. č. 1.

Beseda o umeleckom preklade (14.05.2007)

Umelecký preklad je náročná, ale takmer "dobrodružná" činnosť, ktorá si vyžaduje značné vedomosti i skúsenosti, a to nielen jazykové. Mohli sa o tom presvedčiť všetci, ktorí sa zúčastnili besedy s prekladateľkami umeleckých textov v priestoroch Seniorského informačného centra (SIC) na Zimnej ul. č. 1. Podujatie prilákalo ozaj len tých, ktorých táto téma zaujíma a majú k nej blízko. Bolo však o to bezprostrednejšie a srdečnejšie.

 

Noc s Andersenom (Noc v knižnici) (4. roč.) (30.03.2007)

Tak už máme za sebou štvrtú "Noc v knižnici". Tá tohtoročná sa uskutočnila 30. marca v Ústrednej knižnici KR na Miletičovej 47 a jej súčasťou bolo aj vyvrcholenie súťaže bratislavských verejných knižníc pod názvom "Jarný maratón s knihou". Išlo zároveň o 1. olympijskú noc s Andersenom v knižnici za účasti nielen ružinovských detí, ale aj čitateľov - víťazov rôznych súťaží i z iných mestských častí. Olympijských súťaží a disciplín bolo neúrekom, takže malí "olympionici" sa museli riadne obracať  aby obstáli. Stálo to však za to, pretože pekných a hodnotných cien bola spústa. Nikto sa nezranil, o všetko a všetkých bolo postarané. Súčasťou podujatia bola i minibeseda o súčasnej literatúre za účasti autorov, na ktorej Tatra banka v spolupráci s Literárnou a kultúrnou agentúrou L. C. A. v rámci projektu 100 kníh Tatra banky odovzdali Knižnici Ružinov knižný dar. Čo bolo vlastne cieľom tohtoročného knižničného nocovania? Vzbudiť v deťoch záujem o čítanie, ukázať  im krásu hovoreného slova, rozvíjať  u nich čitateľské návyky a naučiť  ich využívať služby knižnice.

 

Jarný maratón s knihou (1. roč.) (15.03.2007)

V rámci akcie "Knižná revue", ktorá sa každoročne koná v Dome kultúry Ružinov a v rámci 1. ročníka "Jarného maratónu s knihou", ktorého iniciátorom sú bratislavské verejné knižnice,  sa Knižnica Ružinov tentokrát predstavila podujatím pre deti nazvanom "Kto nám vládol". Ide o názov knihy Ladislava Švihrana, ktorý sa osobne na podujatí zúčastnil a deťom porozprával čo to o slovenskej histórii, ale najmä o panovníkoch, ktorí tu na našom území v dávnej minulosti panovali. Decká prežili dve hodiny bez akejkoľvek ujmy, vôbec sa nenudili a navyše zistili, že aj história - a v nej rôzne fakty, javy, udalosti a dátumy - nemusí byť  nudná a otravná. Práve naopak. A aby to celé nebolo zase až tak jednoduché, malí účastníci podujatia museli preukázať svoje vedomosti, súťažili, kreslili a ešte všeličo iné... Jednoducho, zábava na úrovni, v kultivovanom a kultúrnom prostredí, so zaujímavými ľuďmi a s hodnotným a poučným obsahom...

 

 

Japonsko očami Slovákov (01.02.2007 - 31.03.2007)

To, čo sme prednedávnom avizovali sa stalo skutočnosťou. Výstava fotografií pod názvom "Japonsko očami Slovákov" bola otvorená a uvedená do života 1. februára 2007 v našej Ústrednej knižnici na Miletičovej ulici. Nie je to výstava omračujúca, bombastická, pripravená s veľkým komparzom a štedrými sponzormi v zákulisí... Žiadne hviezdy, svetlá reflektorov, objektívy a kamery... Ani to nebolo našim cieľom. Zámerne sme ju takú nechceli. Je presna taká, akú sme ju chceli mať. Vkusná, nenápadná, ale dôstojná, ponúkajúca možnosť zamyslieť sa nad vzdialenosťou a súčasne blízkosťou kultúr a civilizácií situovaných na úplne opačných miestach našej zemegule, zamyslieť  sa nad paradoxom, že vlastne všetko to, čo ľudí rozdeľuje ich zároveň spája a upevňuje ich pocit spolupatričnosti...  Dokonca jedna kamera, ktorá sa zrazu medzi nami na vernisáži zjavila, bola chúďa tak zaskočená skromnosťou a nevtieravosťou situácie, že odmietla pracovať... Aj to sa stáva. Keď sme rozmýšľali nad tým, akú hudbu použiť  počas celej akcie, v prvom okamihu to bolo jasné. No predsa japonskú, veď výstava je o Japonsku. Nakoniec v priestoroch znela stará európska hudba z obdobia renesancie a my všetci, ktorí sme tam boli, sme zrazu pochopili, že to je presne ono, a že tá hudba je aj o Japonsku, jeho kultúre, tradícii a duchovne... A ešte niečo. Na otvorení výstavy sa osobne zúčastnil aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike - J. E. pán Makoto Washizu.

ONLINE KATALÓG KNÍH

SLEDUJTE NÁS

SPÝTAJTE SA KNIŽNICE

Zavolajte nám
+421 2 44 456 036

Napíšte nám
kniznica@kniznica-ruzinov.sk

ANKETA

Využili ste možnosť e-kníh?

Áno 67 %
Ja nie, ale viem o niekom 16 %
Napíšte nám

* Povinné položky