Rytier dobrej knihy 2017

Blíži sa adventný čas a my sa tak, ako každý rok, stretávame s hosťami a divákmi v našej literárnej kaviarni, už na 8. ružinovskom happeningu. Ide o záverečné podujatie tohto roka, ktorým ukončujeme našu tohtoročnú sezónu podujatí a príjemne ho strávime s našimi priateľmi a priaznivcami knižnice.

Hostí a divákov sme privítali v Dome kultúry Ružinov dňa 23. novembra 2017 o 15:00. Moderátorka Rina Horáková nám predstavila navrhovaných laureátov, ktorí si na záver prevzali "rytierske diplomy" z rúk zástupcu starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov Mgr. Martina Penera, ktorý u nich ocenil "tvorbu a nasadenie, aj na úkor zdravia, koníčkov a rodiny".

Cena je udeľovaná osobnostiam, ktoré v Ružinove žili a pôsobili alebo ešte stále žijú a pôsobia a svojou prácou, aktivitami a snaženiami sa pričinili o dobré meno a slávu Ružinova. Ocenených rytierov vždy navrhujú ľudia zvonka, o to viac si vážime, ak ide o niekoho, s kým knižnica v minulosti spolupracovala, ako je to v prípade niekoľkých ocenených laureátov.

Povýšení do stavu rytierskeho boliIng. Martin Parajka, za všestranné šírenie kultúry ducha, lásky a priateľstva v prozacickej i poetickej tvorbe, PhDr. Mária Bratová, za umelecký preklad diel švédskej literatúry pri vzácnom zachovaní literárnosti a pestrosti spisovnej slovenčiny, PhDr. Ľudmila Čelková, za aktívnu redaktorskú prácu a prispievateľskú činnosť v oblasti odborných knihovníckych periodík a zostavovanie zborníkov, monografií a bibliografií, Mgr. art Elena Kucháriková - Adamovičová, za úspešnú hereckú tvorbu a pedagogický podiel na výchove mladých talentov v oblasti kultúry a umenia, Prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc., za bohatú pedagogickú a vedeckú prácu, za literárnu a esejistickú knižnú tvorbu a za podporu knižnej a vydavateľskej činnosti, Majster akad. maliar Záboj Bohuslav Kuľhavý, za priekopníctvo postmoderného maliarstva u nás a objektívne vyjadrenie schopností talentu umelca v širšom medzinárodnom kontexte, ako i za reprezentáciu vlasti a ocenenie za svoju tvorbu od Metropolitan Museum of Art v New Yorku. 

Na podujatí sme mali aj významných hudobných hostí, ktorí spríjemnili podvečer známymi melódiami v opernom prevedení speváka Mgr. art Juraja Havaja, v doprovode skladateľa, dirigenta a hudobnej legendy Mgr. Igora Bázlika. Prezrieť ste si mohli aj ručné práce MO spolku slovenských žien Živena v spolupráci s Ružinovským domom seniorov, ktorých kúpou ste mohli podporiť aktivity zo strany oboch organizácií.

Ďakujeme, že ste navštevovali naše podujatia, za vernosť a priazeň Knižnici Ružinov a stretneme sa v roku 2018.

 

-Kamila Černáková-

Facebook
YouTube
Info e-mailom

Ak si želáte dostávať najnovšie informácie, zadajte Váš e-mail.