Napísali o nás

V tejto rubrike sa nachádzajú ohlasy na Knižnicu Ružinov,

ktoré boli uverejnené v periodickej a inej tlači.  

 

2017

V roku 2017 sa Knižnica Ružinov zatiaľ zjavila na stránkach Bratislavských novín (1), in.ba (2) a Ružinovského echa (3,4,5):
 
1
(brn)
Radi píšete príbehy? In: Bratislavské noviny. - Roč. 20, č. 4 (2017), s. 13. – Oznámenie o vyhlásení literárnej súťaže, ktorej hlavným iniciátorom a organizátorom je Knižnica Ružinov
 
2
Mašlejová, Diana
Na slovíčko s mladými knihovníkmi. - Fotogr. 4. In: in.ba. Informačný magazín o Bratislave. - Roč. 9, č. 3 (2017), s. 6 - 7. -   Na otázky o knihách, knižniciach a čítaní odpovedali Lenka Čechvalová, vedúca pobočky Staromestskej knižnice, Adriana Adamovská z Útvaru marketingu Knižnice Ružinov, Branislav Breza z Miestnej knižnice Petržalka a Tomáš Prištiak, riaditeľ Miestnej knižnice Karlova Ves
 
3
Vasilková, Veronika
Knižnica Ružinov v dokumente. In: Ružinovské echo. - Roč. 26, č. 1 - 2 (2017), s. 11. – Informácia o filmovom dokumente s názvom Život (ne) knihovníka, ktorý pripravili Adriana Adamovská a Kamila Černáková z Knižnice Ružinov. – Dokument vznikol koncom minulého roka a vzhľadom na spôsob spracovania je ojedinelou sondou do sveta knižníc a kníh
 
4
Literárna
Literárna výzva Knižnice Ružinov: Príbeh mojej knihy. In: Ružinovské echo. - Roč. 26, č. 3 (2017), s. 11. - Plagát Knižnice Ružinov o vyhlásení literárnej súťaže pri príležitosti 45. výročia jej založenia  
 
5
(mš)
Ružinovský knižný festival s Robom Rothom. In: Ružinovské echo. - Roč. 26, č. 3 (2017), s. 12. – Informácia o 2. ročníku podujatia. – V úvode je spomenutá Knižnica Ružinov ako jeden zo spoluorganizátorov 

 

 

2016

V roku 2016 sa Knižnica Ružinov zjavila na stránkach Knižnej revue (3), Bratislavských novín (9), Ružinovského echa (1, 5, 6, 11, 12), in.ba (2), v Denníku N (7), v Emme (8), v Sme Bratislava (10), v Občasníku knihovníkov Bratislavského kraja (4) a v štvrťročníku Informačné technológie a knižnice (13):

1
Kostková, Katarína
Ružinov má 25! – Fotogr. 3. In: Ružinovské echo. - Roč. 25, č. 1 - 2 (2016), s. 11. – Pri príležitosti oslavy štvrťstoročia ocenila mestská časť Ružinov sedemnásť osobností, ktoré sa nezmazateľne zapísali do jej histórie. – Medzi ne patrí aj riaditeľka Knižnice Ružinov Darina Horáková, ktorá stojí na jej čele už vyše tridsať rokov  
 
2
Mašlejová, Diana
Boli sme v bratislavských knižniciach. - Fotogr. 3. In: in.ba. Informačný magazín o Bratislave. - Roč. 8, č. 3 (2016), s. 6 - 7. -   Na otázky o knihách, knižniciach a čítaní odpovedali Peter Kuzma, vedúci Útvaru marketingu Knižnice Ružinov, Judita Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice a Katarína Bergerová, riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka
 
3
Čelková, Lýdia
Knižnice pre všetkých. – Fotogr. 1. In: Knižná revue. Dvojtýždenník o nových knihách. - Roč. 26, č. 3 (2016), s. 6. – O sedemnástom ročníku Týždňa slovenských knižníc, ktorý vyhlásila Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc a konal sa od 1. do 6. marca 2016. – Aj o Knižnici Ružinov, ktorá zahájila Jarný maratón s knihou, každoročný projekt bratislavských verejných knižníc, podujatím, ktoré moderovala riaditeľka Knižnice Ružinov Darina Horáková
 
4
Kuzma, Peter
Rozhovor s Mgr. Adrianou Adamovskou, pracovníčkou Útvaru marketingu Knižnice Ružinov. – Fotogr. 1. In: Občasník knihovníkov Bratislavského kraja. – Roč. 17, č. 1 (2016), s. 26 - 33. –  V rámci rubriky Nové tváre v bratislavskom knihovníctve autor vymyslel a položil niekoľko otázok. – Aj o Knižnici Ružinov
 
5
Černáková, Kamila
Medzinárodný deň detí v Knižnici Ružinov. – Fotogr. 1. In: Ružinovské echo. - Roč. 25, č. 7 - 8 (2016), s. 8. – Pri príležitosti významného sviatku detí pripravila pobočka Knižnice Ružinov na Tomášikovej 25 projekt, v rámci ktorého sa aktívne prezentovali nielen deti, ale i tvorcovia a organizátori podujatia samotní. – Foto Adriana Adamovská    
 
6
Vasilková, Veronika
Dom kultúry Ružinov v novom šate. – Fotogr. 2. In: Ružinovské echo. - Roč. 25, č. 9 (2016), s. 6. – Rekonštrukcia kultúrneho stánku sa týka aj vstupnej haly a vestibulu, kde sa okrem iného konajú „aj obľúbené podujatia Knižnice Ružinov“   
 
7
Gehrerová, Ria
V knižnici na vás nenakričia: Našli sme knižnice ktoré sa snažia prispôsobiť novým technológiám, zamerali sa na mladých a na deti a nechcú byť len odkladiskom zabudnutých kníh. – Fotogr. 4. In: Denník N. – 5. 9. 2016, s. 2 - 3. – Aj o Knižnici Ružinov, kde je autorkou a iniciátorkou mnohých nevšedných projektov  Adriana Adamovská, mladá a perspektívna marketingová opora knižnica – Foto z grilovačky a brigády pri Knižnici Ružinov na Tomášikovej 25
 
8
Holcinger, Broňa
Sedem statočných: Títo cool knihovníci zmenia váš pohľad na knižnice. – Fotogr. 9. In: Emma. – 6. 11. 2016, s. 96 - 98. – Sedem mladých knihovníkov z bratislavských knižníc o svojich postojoch, názoroch a dojmoch. – Medzi nimi aj Adriana Adamovská a Kamila Černáková z Knižnice Ružinov
 
9
Starostky
Starostky a starostovia hodnotia rok 2016. In: Bratislavské noviny. - Roč. 19, č. 25 (2016), s. 8 - 9. – Odpovede na otázky čo sa podarilo bratislavským mestským častiam v roku 2016 urobiť a čo plánujú na rok 2017. – Vo svojej odpovedi starosta Ružinova Dušan Pekár uvádza, že v roku 2017 čaká rekonštrukcia aj Knižnicu Ružinov na Tomášikovej ulici
 
10
Liptáková, Jana
Ako si nažívajú bratislavské knižnice: Nie každý knihovník vie odpovedať na otázku, či už vyšla nová Steelová. – Fotogr. 2. In: Sme Bratislava. – 16. 12. 2016, s. 7. – O najnovšom videu - sonde do duše a života knihovníka, ktoré pripravili pracovníčky marketingu Knižnice Ružinov Adriana Adamovská a Kamila Černáková. - Príloha denníka Sme
 
11
Výzva
Výzva: Vážené a milé staré mamy! In: Ružinovské echo. - Roč. 25, č. 10 (2016), s. 12. - Plagát Knižnice Ružinov o šiestom ročníku súťaže Najlepšia stará mama Ružinova 2016. – Knižnica je hlavným organizátorom celého podujatia  
 
12
Vasilková, Veronika
Ružinov spoznal svoju najlepšiu starú mamu: Titul najlepšia stará mama 2016 putuje do Prievozu. – Fotogr. 2. In: Ružinovské echo. - Roč. 25, č. 12 (2016), s. 11. – Informácia o podujatí Najlepšia stará mama Ružinova, ktoré každoročne pripravuje Knižnica Ružinov. – Rozhovor s víťazkou     
 
13
Dušková, Marta
Ako bolo na treťom Knihovníckom barcampe? – Fotogr. 4. In: Informačné technológie a knižnice. – Roč. 20, č. 4 (2016), s. 70 – 72. – Informácia o podujatí, ktoré pripravili mladí knihovníci z Bratislavy. – V odbornej časti celoslovenského stretnutia jednu z prednášok predniesla aj Eva Gomolčáková z Knižnice Ružinov
 
Prehľad  o tom, čo všetko sa o Knižnici Ružinov napísalo od roku 1972 až po súčasnosť nájdete v Bibliografii publikačnej činnosti o Knižnici Ružinov za roky 1972 - 2016 (pdf).
 
Pozývame vás

pozrieť si nový film o knihovníkoch

Kolegyne z Knižnice Ružinov za 365 dní navštívili svojich kolegov a kolegyne z knihovníckeho sveta. Počas roka hľadali odpoveď na otázku: aký je dnes knihovník...


Archív pozvánok
Facebook
YouTube
Info e-mailom

Ak si želáte dostávať najnovšie informácie, zadajte Váš e-mail.