Kontakty

Riaditeľstvo a útvary knižnice

 

Riaditeľstvo a všetky útvary knižnice sídlia na adrese:  Tomášikova 25, 821 01 Bratislava Tel.: 02/44 45 47 04, fax: 02/44 45 60 36

Riaditeľ Knižnice Ružinov: PhDr. Darina Horáková, tel.: 02/44 45 61 70, e-mail: riaditel@kniznica-ruzinov.sk

Marketing a asistent riaditeľky: Mgr. Adriana Adamovská, e-mail: adriana.adamovska@kniznica-ruzinov.sk

Útvar knižnično-informačných služieb (ÚKIS), vedúca útvaru: Mgr. Eva Gomolčáková,  e-mail: ukis@kniznica-ruzinov.sk

Útvar knižnično-informačných fondov (ÚKIF), vedúca útvaru: Marta Sedláková, e-mail: ukif@kniznica-ruzinov.sk 

Útvar ekonomicko-technickej činnosti (ÚETČ), vedúca útvaru: Mgr. Tatiana Adamovská, e-mail: uetc@kniznica-ruzinov.sk

Útvar marketingu (ÚM), vedúci útvaru: Mgr. Peter Kuzma, e-mail: um@kniznica-ruzinov.sk

 

Pracoviská (Ústredná knižnica + pobočky knižnice)

 

Ústredná knižnica KR - Miletičova 47 tel.: 02/53 41 21 04, e-mail: kr-mileticova@kniznica-ruzinov.sk

pobočka Tomášikova 25 tel.: 02/44 45 47 06 , e-mail: kr-tomasikova@kniznica-ruzinov.sk

pobočka Bachova 7 tel.: 02/43 33 74 41, e-mail: kr-bachova@kniznica-ruzinov.sk

pobočka Zimná 1 (Seniorské informačné centrum) tel.: 02/43 42 11 21, e-mail: kr-zimna@kniznica-ruzinov.sk

pobočka Na úvrati 52 (Trnávka) tel.: 02/43 42 02 71, e-mail: kr-trnavka@kniznica-ruzinov.sk

Facebook
YouTube
Info e-mailom

Ak si želáte dostávať najnovšie informácie, zadajte Váš e-mail.