Cyklus podujatí „Môj obľúbený literárny hrdina“

Náš obľúbený literárny hrdina je niekto, kto nám utkvel hlbšie v pamäti, niekto ku komu sa radi opätovne vraciame. Otázka je, čím bol zapamätateľný, čo ho urobilo pre nás jedinečným? Bol odvážnym bohatierom, obetoval sa pre niekoho, alebo bol len skvelým futbalistom? Možno bol jeho osud trochu pohnutý a musel sa doslova predierať cez spletitý život, urobil veľa chýb, ale ponaučil sa a popritom prišiel na dôležité pravdy. Náš obľúbený literárny hrdina ani nemusí byť čestný človek, pretože knihy ponúkajú pestrý výber charakterov a medzi nimi sú aj pochybné tvory ako dr..Frankenstein alebo Dorian Grey. Spája nás s nimi súcit, obdiv, záujem, ba dokonca sme si ich vybrali aj na základe toho, či nás vedia rozosmiať. Toto všetko v sebe ukrývajú naši obľúbení literárni hrdinovia.

Celý mesiac marec u nás v Ústrednej Knižnici - Miletičova 47 prebiehal cyklus podujatí Môj obľúbený literárny hrdina. Zúčastnili sa ho triedy od druhého až po ôsmy ročník zo ZŠ Ružovej Doliny a ZŠ Kulíšková.

V úvode stretnutí sme sa porozprávali o tom, čo žiaci naposledy čítali a zadefinovali sme si, kto to ten literárny hrdina vlastne je, aký je rozdiel medzi ním a filmovým hrdinom, pri starších žiakoch sme poukázali aj na odlišnosti medzi pojmami hrdina a literárny hrdina. Podujatia boli uspôsobené vekovým kategóriám, preto druháci mohli kombinovať kreslenie a písanie. Ostatné ročníky mali za hlavnú úlohu napísať list svojmu knižnému hrdinovi na vopred pripravenú šablónu veľkosti približne A4. V listoch písali deti poďakovania hrdinom, odôvodňovali prečo je práve on pre nich ten jedinečný, ale často krát mu dali aj radu do budúcna, alebo ho skritizovali, za niektoré jeho činy (neposlúcha rodičov, priveľa nadáva).Práce potom žiaci čítali pred celou triedou a tie najlepšie boli ohodnotené nielen za obsah a dĺžku textu, ale pani učiteľky hodnotili formálnu úpravu listu. Našimi stretnutiami sme deti nútili premýšľať a zdôvodňovať si logicky veci, pohrať sa s fantáziou, precvičovať si písanie listov a byť odvážny, nielen vo vyjadrovaní svojich myšlienok a pocitov, ale aj potlačiť pocit hanby, postaviť sa pred triedu a prečítať im tieto svoje myšlienky. Žiaci boli naozaj úžasní a mnohé príbehy niesli naozaj hlboké myšlienky o strate, osamelosti, láske, priateľstve ale sršala z nich aj inteligencia či ostrovtip.

Výber z celého mesiaca bude vystavený u nás vo vestibule na nástenkách minimálne do polovice apríla.

 

-gs-

Pozývame vás

Kapitán Padák na aeroaute

Milé deti, pozývame Vás na stretnutie s pani spisovateľkou Kristínou Baluchovou!


... do súťaže BRATISLAVA, MOJE MESTO


... súťažiť s EX LIBRIS HLOHOVEC


Archív pozvánok
Facebook
YouTube
Info e-mailom

Ak si želáte dostávať najnovšie informácie, zadajte Váš e-mail.