45-ročné poobhliadnutie sa

45-ročné poobhliadnutie sa

 

 

 

Knižnica Ružinov oslávila 45. výročie svojho vzniku. Táto dáma v najlepších rokoch už 45 rokov poskytuje Ružinovčanom vzdelanie a kultúru, a preto sme sa vo štvrtok 21. septembra 2017 o 10.00 rozhodli osláviť tieto knižničné narodeniny spolu s priateľmi knižnice.

 

Pani riaditeľka Knižnice Ružinov spolu so starostom m.č. Ružinov a riaditeľkou Staromestskej knižnice

 

V úvode sa nám prihovorila pani riaditeľka Knižnice Ružinov PhDr. Darina Horáková, ktorá nás privítala v Ústrednej knižnici na Miletičovej, v priestore, ktorý bol vybraný práve pre jeho príjemnú, aj nostalgickú atmosféru a mohli sme tak priamo dýchať knižničný vzduch. Sme veľmi radi, že v tento deň prišli aj hostia z odbornej verejnosti a svojím vľúdnym slovom potešili všetkých prítomných a pripomenuli nám dôležitosť knižnice ako kultúrneho centra. Za všetkých spomeniem starostu m.č. Bratislava-Ružinov Ing. Mgr. Dušana Pekára, predsedkyňu KŠKaŠ m.č. Bratislava-Ružinov pani PaeDr. Máriu Barancovú, pani riaditeľku Miestnej knižnice v Petržalke PhDr. Katarínu Bergerovú, pani riaditeľku Staromestskej knižnice PhDr. Juditu Kopáčikovú, pána riaditeľa Slovenskej pedagogickej knižnice PhDr. Vladimíra Grigara a riaditeľku Knižnice Bratislava-Nové mesto Mgr. Janu Vozníkovú. Ich slová si veľmi vážime a ďakujeme, že sú našimi kolegami, priaznivcami a priateľmi.

 

Prejav pani PaeDr. Márie Barancovej k 45. výročiu Knižnice Ružinov

 

Oslavy výročia založenia knižnice sme poňali pracovne, keďže sme uskutočnili vernisáž, ktorou sme otvorili výstavu 45-ročné poobhliadnutie sa. Výstavu tvoria fotky venované tvorbe a činnosti knižnice, na ktorých sa môžu nájsť aj mnohí návštevníci knižnice a knižničných podujatí spred mnohých rokov. Výstava  je prístupná čitateľskej verejnosti do 31. októbra 2017 počas výpožičných hodín Ústrednej knižnice na Miletičovej.

 

Účastníci podujatia sedia v priestore Ústrednej knižnice na Miletučovej

 

Okrem toho, že sme si zaspomínali na rôzne zaujímavosti, ktoré za 45 rokov knižnicu postretli, tento deň nám spríjemnil aj kultúrny program.
Za najmladšiu generáciu bola predstavená víťazná práca Literárnej výzvy – Príbeh mojej knihy autorky Lenky Sabovej, ktorej poviedka Slušnosť stratená a znovunájdená bude čoskoro dostupná aj na čítanie v Ružinovskom Echu a na webovej stránke KR.
O niečo starší operný spevák Mgr. art. Juraj Havaj svojím spevom potešil nielen uši, ale aj oči žien zúčastnených na podujatí, za klavírneho doprovodu hudobnej legendy Mgr. Igora Bázlika. Za staršiu generáciu sa svojím umeleckým prejavom predstavil účastník takmer všetkých našich podujatí, pán Tonko Kakaš, ktorý zarecitoval báseň Slovensko krásne.

 

Mgr. art. Juraj Havaj predvádza svoj operný spev v priestoroch na Ústrednej knižnici na Miletičovej

 

Ako prekvapenie si naša vedúca ÚKIF Janka Klenovičová, ako jedna z organizátorov podujatia, pripravila pre najdlhšie pracujúce kolegyne a kolegu darček v podobe spomienkových fotografií na pamiatku ich dlhoročnej vernosti knižnici. Tu sa spomínanie ale nekončilo, po programe nasledovalo občerstvenie a torta pre prítomných hostí, ktorí si v priestore knižnice mohli naďalej vymieňať svoje zážitky spojené s knižnicou a knihovníckou praxou.
 

Knižnici Ružinov prajeme veľa ďalších úspešných rokov.

-Kamila Černáková-

Facebook
YouTube
Info e-mailom

Ak si želáte dostávať najnovšie informácie, zadajte Váš e-mail.