Tradícia a pôvod sviatkov Všechsvätých vs. Halloween

Väčšina detí obľubuje sviatky, ktoré sa spájajú s niečím výnimočným. Veľká noc je pre deti časom, kedy chlapci chodia šibať a polievať dievčatá, mami a staré mami. Nielenže je to pre ne zábava, ale aj dostanú kadečo a sú všade dobre pohostení. Vianoce sú zasa špecifické svojou čarovnou atmosférou, pokorou, darčekmi a rodinnými stretnutiami. Jesenné obdobie prináša ďalší sviatok, ktorý mnohým deťom utkvel ako Halloween. Ani mládež nezostáva ľahostajná a s elánom si pripravuje uletené kostýmy na atraktívnu udalosť so „strašidelnou atmosférou“. V Knižnici Ružinov sme si zaumienili, že deti nalákame na halloweensky program, ale budeme pátrať po hlbších koreňoch našich  ľudových tradícií, pretože pre ich udržiavanie je dôležité, aby naši najmenší  vedeli, odkiaľ sa berú tieto zvyklosti a aký význam majú aj v súčasnosti.

„Strašidelný deň“ na pobočke ÚK Miletičova 47  sme strávili spolu so žiakmi 3.A zo ZŠ Ružová dolina 2. novembra 2017. Deti prezlečené za rôzne potvorky a strašidlá privítala vedúca Útvaru knižnično-informačných služieb Eva Gomolčáková spolu so svojou kolegyňou Gabrielou Strakovou, ktorá bola v kostýme mladej knižničnej čarodejnice. V úvode sa žiaci podozvedali veľa zaujímavých poznatkov o tom, ako si dávni Kelti uctievali zosnulých na Samhain a prečo do okien kládli tekvicových svetlonosov. Deti veľmi zaujímali keltské zvyklosti a najmä to, že tradícia prezliekania sa za strašidlá je naozaj veľmi prastará a slúžila na ochranu detí pred bytosťami, ktoré počas sviatkov zavítali do sveta živých. Podľa povier duchovia a strašidlá pustošili ľuďom obydlia, a aby sa pred nimi chránili, dávali si pred domy jedlá a rôzne obety, čím si ich uplácali. Aby sa teda aj deti ochránili, behali po uliciach v kostýmoch a chodili od dverí ku dverám pýtať si dary. V maskách  dokonale zapadli medzi „strašiacich duchov“. 

Deťom sme pripomenuli, že tento deň patrí „Pamiatke zosnulých“ a spomenuli sme si aj na blízkych, ktorí od nás odišli, a ktorým venujeme tichú spomienku zapaľovaním sviečok na cintorínoch alebo doma. A nezabudli sme ani na to najdôležitejšie, čo sa v knižniciach robí. Čítali sme! Knižničná čarodejnica Gabika prečítala žiakom rozprávku o čertoch z knihy „Hrôzostrašné rozprávky“, ktoré sú inšpirované aj našimi tradíciami. Záver podujatia v knižnici  už tradične patril detskej kreativite. Deti dostali za úlohu dokončiť 4 strašidelné príbehy. Príbeh potom odprezentoval jeden žiak z každej skupinky a ostatní mali zatiaľ za úlohu dotvárať atmosféru príbehu strašidelnými zvukmi. Ani sme sa nenazdali a program sa chýlil ku koncu. A že sme to so strašidelnou atmosférou v knižnici mysleli skutočne vážne, každá skupinka detí si odniesla hororový príbeh vo forme doplňovačky prídavných mien. 

                

- gs -

Facebook
YouTube
Info e-mailom

Ak si želáte dostávať najnovšie informácie, zadajte Váš e-mail.