Napísali o nás

V tejto rubrike sa nachádzajú ohlasy na Knižnicu Ružinov,

ktoré boli uverejnené v periodickej a inej tlači.  

 

2017

V roku 2017 sa Knižnica Ružinov zatiaľ zjavila na stránkach Bratislavských novín (1), in.ba (2), Ružinovského echa (3,4,5,9,11,12,13,14,15), Literárneho týždenníka (6,16), časopisu Metropola (7), Knižnej revue (8) a Hlasu ľudu (10):
 
1
(brn)
Radi píšete príbehy? In: Bratislavské noviny. - Roč. 20, č. 4 (2017), s. 13. – Oznámenie o vyhlásení literárnej súťaže, ktorej hlavným iniciátorom a organizátorom je Knižnica Ružinov
 
2
Mašlejová, Diana
Na slovíčko s mladými knihovníkmi. - Fotogr. 4. In: in.ba. Informačný magazín o Bratislave. - Roč. 9, č. 3 (2017), s. 6 - 7. -   Na otázky o knihách, knižniciach a čítaní odpovedali Lenka Čechvalová, vedúca pobočky Staromestskej knižnice, Adriana Adamovská z Útvaru marketingu Knižnice Ružinov, Branislav Breza z Miestnej knižnice Petržalka a Tomáš Prištiak, riaditeľ Miestnej knižnice Karlova Ves
 
3
Vasilková, Veronika
Knižnica Ružinov v dokumente. In: Ružinovské echo. - Roč. 26, č. 1 - 2 (2017), s. 11. – Informácia o filmovom dokumente s názvom Život (ne) knihovníka, ktorý pripravili Adriana Adamovská a Kamila Černáková z Knižnice Ružinov. – Dokument vznikol koncom minulého roka a vzhľadom na spôsob spracovania je ojedinelou sondou do sveta knižníc a kníh
 
4
Literárna
Literárna výzva Knižnice Ružinov: Príbeh mojej knihy. In: Ružinovské echo. - Roč. 26, č. 3 (2017), s. 11. - Plagát Knižnice Ružinov o vyhlásení literárnej súťaže pri príležitosti 45. výročia jej založenia  
 
5
(mš)
Ružinovský knižný festival s Robom Rothom. In: Ružinovské echo. - Roč. 26, č. 3 (2017), s. 12. – Informácia o 2. ročníku podujatia. – V úvode je spomenutá Knižnica Ružinov ako jeden zo spoluorganizátorov
 
6
A.R.
Ružinovská kaviareň. - Fotogr. 1. In: Literárny týždenník. - Roč. 30, č. 13 - 14 (2017), s. 15. – Informácia o literárnom podujatí, ktoré pripravila Knižnica Ružinov a uskutočnilo sa v Dome kultúry Ružinov. – Hosťami tentokrát boli Viera Švenková, Jana Šimulčíková a Dagmar Wagnerová-Škamlová
 
7
Remiášová, Alžbeta
Tri dámy. - Fotogr. 1. In: Metropola. - Roč. 9, č. 4 (2017), s. 16. – Informácia o literárnej kaviarni, ktorú navštívili Viera Švenková, Jana Šimulčíková a Dagmar Wagnerová-Škamlová. – Podujatie pripravila Knižnica Ružinov
 
8
Čelková, Lýdia
Tri plus jeden v literárnej kaviarni. – In: Knižná revue. – 30. 3. 2017. –  Elektronické vydanie. – O literárnej kaviarni, ktorú pripravila Knižnica Ružinov. - Čítajte viac: http://www.kniznarevue.sk/index.php?starsie=635
 
9
Kostková, Katarína
Ak chceme zmeniť svet, našou nádejou sú deti. – Fotogr. 1. In: Ružinovské echo. - Roč. 26, č. 5 (2017), s. 13. – Rozhovor s výtvarníčkou Zuzanou Pallaghyovou, ktorá vystavovala svoje práce aj v pobočke Knižnice Ružinov na Bachovej ulici
 
10
Chalupová, Anička
Bilancovali a plánovali: V dobrovoľnom hasičskom spolku v Kovačici. – Fotogr. 4. In: Hlas ľudu. Informačno-politický týždenník. - Roč. 30, č. 5 (2017), s. 13. –  Periodikum, ktoré vydávajú Slováci v Novom Sade v Srbsku, informuje aj o spolupráci s Ružinovom a o knihách, ktoré im poslala Knižnica Ružinov      
 
11
Vasilková, Veronika
Knižnica oázou pokoja? – Fotogr. 1. In: Ružinovské echo. - Roč. 26, č. 7 - 8 (2017), s. 9. – O perspektívach a možnostiach využitia záhrady, ktorá sa nachádza v areáli riaditeľstva a pobočky na Tomášikovej ulici      
 
12
Knižnica
Knižnica Ružinov – jubilantka, ktorá si pripomína 45. výročie svojho vzniku. In: Ružinovské echo. - Roč. 26, č. 9 (2017), s. 14. – Plagát, oznam a zároveň aj pozvánka na výstavu pri príležitosti významnej udalosti   
 
13
Kostková, Katarína
Knižnica spomína na svojich 45 rokov. – Fotogr. 1. In: Ružinovské echo. - Roč. 26, č. 10 (2017), s. 20. – Informácia o oslavách jubilea Knižnice Ružinov, ktoré sa konali v Ústrednej knižnici na Miletičovej ulici    
 
14
(red)
Literárna výzva: Príbeh mojej knihy 2017. In: Ružinovské echo. - Roč. 26, č. 10 (2017), s. 20. – Oznam o priebehu a aktivitách v rámci literárnej výzvy, v ktorých sa spomína Ružinov. – Jedným zo spoluorganizátorov tohto projektu je aj Knižnica Ružinov
 
15
(mš)
V Knižnici Ružinov deti prenikli do tajov vzniku kníh. – Fotogr. 1. In: Ružinovské echo. - Roč. 26, č. 11 (2017), s. 15. – Informácia o kreatívnom festivale RE: kreácia pod taktovkou, ktorý sa uskutočnil v knižnici a trval sedem dní  
 
16
Matláková, Zlata
V poézii aj vo filme nechať vzlietnuť horizont. – Fotogr. 2. In: Literárny týždenník. - Roč. 30, č. 39 - 40 (2017), s. 12 - 13. - Recenzia štvrtej básnickej zbierky Srna v ringu, ktorú vydala Knižnica Ružinov, a ktorej autorom je Zorica Horáková, bývalá pracovníčka Knižnice Ružinov  

 

2016

V roku 2016 sa Knižnica Ružinov zjavila na stránkach Knižnej revue (3), Bratislavských novín (9), Ružinovského echa (1, 5, 6, 11, 12), in.ba (2), v Denníku N (7), v Emme (8), v Sme Bratislava (10), v Občasníku knihovníkov Bratislavského kraja (4) a v štvrťročníku Informačné technológie a knižnice (13):

1
Kostková, Katarína
Ružinov má 25! – Fotogr. 3. In: Ružinovské echo. - Roč. 25, č. 1 - 2 (2016), s. 11. – Pri príležitosti oslavy štvrťstoročia ocenila mestská časť Ružinov sedemnásť osobností, ktoré sa nezmazateľne zapísali do jej histórie. – Medzi ne patrí aj riaditeľka Knižnice Ružinov Darina Horáková, ktorá stojí na jej čele už vyše tridsať rokov  
 
2
Mašlejová, Diana
Boli sme v bratislavských knižniciach. - Fotogr. 3. In: in.ba. Informačný magazín o Bratislave. - Roč. 8, č. 3 (2016), s. 6 - 7. -   Na otázky o knihách, knižniciach a čítaní odpovedali Peter Kuzma, vedúci Útvaru marketingu Knižnice Ružinov, Judita Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice a Katarína Bergerová, riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka
 
3
Čelková, Lýdia
Knižnice pre všetkých. – Fotogr. 1. In: Knižná revue. Dvojtýždenník o nových knihách. - Roč. 26, č. 3 (2016), s. 6. – O sedemnástom ročníku Týždňa slovenských knižníc, ktorý vyhlásila Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc a konal sa od 1. do 6. marca 2016. – Aj o Knižnici Ružinov, ktorá zahájila Jarný maratón s knihou, každoročný projekt bratislavských verejných knižníc, podujatím, ktoré moderovala riaditeľka Knižnice Ružinov Darina Horáková
 
4
Kuzma, Peter
Rozhovor s Mgr. Adrianou Adamovskou, pracovníčkou Útvaru marketingu Knižnice Ružinov. – Fotogr. 1. In: Občasník knihovníkov Bratislavského kraja. – Roč. 17, č. 1 (2016), s. 26 - 33. –  V rámci rubriky Nové tváre v bratislavskom knihovníctve autor vymyslel a položil niekoľko otázok. – Aj o Knižnici Ružinov
 
5
Černáková, Kamila
Medzinárodný deň detí v Knižnici Ružinov. – Fotogr. 1. In: Ružinovské echo. - Roč. 25, č. 7 - 8 (2016), s. 8. – Pri príležitosti významného sviatku detí pripravila pobočka Knižnice Ružinov na Tomášikovej 25 projekt, v rámci ktorého sa aktívne prezentovali nielen deti, ale i tvorcovia a organizátori podujatia samotní. – Foto Adriana Adamovská    
 
6
Vasilková, Veronika
Dom kultúry Ružinov v novom šate. – Fotogr. 2. In: Ružinovské echo. - Roč. 25, č. 9 (2016), s. 6. – Rekonštrukcia kultúrneho stánku sa týka aj vstupnej haly a vestibulu, kde sa okrem iného konajú „aj obľúbené podujatia Knižnice Ružinov“   
 
7
Gehrerová, Ria
V knižnici na vás nenakričia: Našli sme knižnice ktoré sa snažia prispôsobiť novým technológiám, zamerali sa na mladých a na deti a nechcú byť len odkladiskom zabudnutých kníh. – Fotogr. 4. In: Denník N. – 5. 9. 2016, s. 2 - 3. – Aj o Knižnici Ružinov, kde je autorkou a iniciátorkou mnohých nevšedných projektov  Adriana Adamovská, mladá a perspektívna marketingová opora knižnica – Foto z grilovačky a brigády pri Knižnici Ružinov na Tomášikovej 25
 
8
Holcinger, Broňa
Sedem statočných: Títo cool knihovníci zmenia váš pohľad na knižnice. – Fotogr. 9. In: Emma. – 6. 11. 2016, s. 96 - 98. – Sedem mladých knihovníkov z bratislavských knižníc o svojich postojoch, názoroch a dojmoch. – Medzi nimi aj Adriana Adamovská a Kamila Černáková z Knižnice Ružinov
 
9
Starostky
Starostky a starostovia hodnotia rok 2016. In: Bratislavské noviny. - Roč. 19, č. 25 (2016), s. 8 - 9. – Odpovede na otázky čo sa podarilo bratislavským mestským častiam v roku 2016 urobiť a čo plánujú na rok 2017. – Vo svojej odpovedi starosta Ružinova Dušan Pekár uvádza, že v roku 2017 čaká rekonštrukcia aj Knižnicu Ružinov na Tomášikovej ulici
 
10
Liptáková, Jana
Ako si nažívajú bratislavské knižnice: Nie každý knihovník vie odpovedať na otázku, či už vyšla nová Steelová. – Fotogr. 2. In: Sme Bratislava. – 16. 12. 2016, s. 7. – O najnovšom videu - sonde do duše a života knihovníka, ktoré pripravili pracovníčky marketingu Knižnice Ružinov Adriana Adamovská a Kamila Černáková. - Príloha denníka Sme
 
11
Výzva
Výzva: Vážené a milé staré mamy! In: Ružinovské echo. - Roč. 25, č. 10 (2016), s. 12. - Plagát Knižnice Ružinov o šiestom ročníku súťaže Najlepšia stará mama Ružinova 2016. – Knižnica je hlavným organizátorom celého podujatia  
 
12
Vasilková, Veronika
Ružinov spoznal svoju najlepšiu starú mamu: Titul najlepšia stará mama 2016 putuje do Prievozu. – Fotogr. 2. In: Ružinovské echo. - Roč. 25, č. 12 (2016), s. 11. – Informácia o podujatí Najlepšia stará mama Ružinova, ktoré každoročne pripravuje Knižnica Ružinov. – Rozhovor s víťazkou     
 
13
Dušková, Marta
Ako bolo na treťom Knihovníckom barcampe? – Fotogr. 4. In: Informačné technológie a knižnice. – Roč. 20, č. 4 (2016), s. 70 – 72. – Informácia o podujatí, ktoré pripravili mladí knihovníci z Bratislavy. – V odbornej časti celoslovenského stretnutia jednu z prednášok predniesla aj Eva Gomolčáková z Knižnice Ružinov
 
Prehľad  o tom, čo všetko sa o Knižnici Ružinov napísalo od roku 1972 až po súčasnosť nájdete v Bibliografii publikačnej činnosti o Knižnici Ružinov za roky 1972 - 2016 (pdf).
 
Facebook
YouTube
Info e-mailom

Ak si želáte dostávať najnovšie informácie, zadajte Váš e-mail.